Van Ede & Partners Den Haag

Van Ede & Partners is een organisatie die midden in de samenleving staat. Onze consulenten hebben vaak ook een eigen onderneming of een stevige functie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Mede hierdoor hebben ze een open geest en een brede blik. Ook hebben ze zonder uitzondering toegang tot interessante netwerken. In zeer uiteenlopende sectoren.

De kracht van onze consulenten en psychologen schuilt in een combinatie van kennis, ervaring en oprechte belangstelling. Het zijn, net als u, mensen met heel specifieke talenten die kunnen terugvallen op vakkennis en mensenkennis, op werkervaring en levenservaring. Mensen die weten wat er speelt en wat er te koop is. Mensen die weten hoe het er aan toe gaat in organisaties, van werkvloer tot boardroom. Deze kennis en ervaring nemen ze mee in de professionele begeleiding van u als cliënt.

Lees verder

Het goede gesprek in onwerkelijke tijden VI: Optimism is a moral duty

“In dramatische omstandigheden ontstaat een grotere weerbaarheid”. Aldus een inspirerend artikel in de Volkskrant deze week. En wat willen we dat allemaal graag; veerkracht en optimisme…

Voor velen was er (ook) reden tot optimisme, lekker thuiswerken, eindelijk ziet ‘de baas’ dat we ook thuis productief kunnen zijn!

Afgedwongen isolatie

Weken later zie ik om me heen die houding kenteren, we missen onze collega’s, de sfeer op het werk, onze vaste patronen. En we komen onszelf tegen in die afgedwongen isolatie, die veel minder fijn blijkt te zijn dan we in het begin dachten. De gedachte dat iederéén thuis zit voelt als gedeelde smart, die zou immers als halve smart moeten voelen. En ‘iedereen werkt thuis’ gaat ook al niet op, ruim 40% van de werknemers blijkt naar het werk te gaan, met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. De emotionele schade is nog niet te overzien, al is wel al duidelijk dat we deze periode ervaren als emotionele armoede…

Accepteren

Het vraagt de nodige mentale oefening, accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn en daar zijn de meesten mensen nou eenmaal niet zo goed in. Voor ons als consultants bij Van Ede & Partners wordt weer eens bevestigd wat we regelmatig tegen elkaar zeggen: “De cliënt ben je (ook) zelf”; als wij er voor jou mogen zijn werkt het net zo goed andersom, wij hebben jullie net zo hard nodig om dat te kunnen doen waar we goed in zijn. Onderzoeken waar je talenten liggen, ondersteunen waar het moeilijk is, reflecteren op ons eigen gedrag en samen blij zijn als het de goede kant op gaat…

Stilte

Vorige week heb ik Het Grote boek van de Stilte van Paul Wilson er weer eens bij gepakt; dit inspirerende boek start met de opsomming van plichten die we ons in de loop van ons leven vaak zelf hebben opgelegd; hypotheekverplichting, prestatiedrang in ’t werk én privé, door iedereen aardig gevonden willen worden… We kennen ze allemaal en wellicht nog wel meer. Waar je eigenlijk het liefst je eigen tijd in zou willen richten, richt je je naar de tijd. De vraag rijst meer en meer wat het leven de moeite waard maakt, waarvan wordt je blij, krijg je de voldoening die je zo hard nodig hebt?

Meditatie

Geluk is een kort, voortsnellend gevoel dat we oh zo graag wat langer vast zouden willen houden. We blijven het nastreven, tot er een keer een moment komt dat we even ‘stil’ staan. Stil bij wie we zijn en wie we nou eigenlijk zouden willen zijn. Bij sommige mensen zie je dat zij iets anders lijken te hebben ontdekt. Er gaat rust van ze uit. Hoe doen ze dat? Dat wil jij ook! Vaak vinden mensen rust via meditatie. Zoals Paul Wilson het verwoordt: meditatie is een ordelijke manier om ruimte in je dag en omgeving te creëren. En de enige voorspelbare manier om directe (spirituele) voldoening en verlichting te bewerkstelligen. Klinkt natuurlijk fantastisch, maar hoe kunnen we dat bewustzijn bereiken en dat het liefst zonder al te veel inspanning? In Het grote Boek staan een aantal zeer hanteerbare tips, de Stilte-methode genoemd. Gun jezelf de kans er vertrouwd mee te raken en deze methode wordt een moment in je dag waar je naar uitkijkt, élke dag. Afhankelijk van hoe je als mens in het leven staat zal het je meer of minder moeite kosten deze staat te bereiken. Daarom worden er diverse methoden aangeboden, waarvan sommige zelfs tegenpolen lijken. Welke methode bij jou past ligt voor de hand, diegene waar jij je goed bij voelt. De auteur maakt op zeer overzichtelijke wijze duidelijk dat geen enkele van de oefeningen een specifieke betekenis heeft, en dat bewustwording en verlichting geen op zichzelf staande resultaten zijn, maar deel uitmaken van een proces. “Je vindt geen verlichting en bewustwording, ze zijn er al, als je in staat bent hindernissen uit de weg te ruimen.”

Vertrouwen

Stil worden is een moeizaam proces, je voelt verzet, je durft niet zo goed los te laten. Vind je eenmaal de moed om de stilte in de ogen te kijken, dan ontstaat er licht en ruimte. Je bent niet weg, je bent er nog steeds, misschien wel meer dan voorheen. Ik vond het toepassen van een aantal methoden beslist de moeite waard, afstand nemen van de dagelijkse werkelijkheid schept perspectief. En, naar een gedicht van Marijke de Bruijne: “Wie luistert naar de stilte weet de weg.” Durf erop te vertrouwen dat het goed komt! Daarbij gaan kwetsbaarheid en kracht hand in hand, laten we dat niet vergeten. Deze fase gaat voorbij…

Astrid van Eijk
Namens Van Ede & Partners Den Haag Den Haag, 5 mei 2020


Nieuw bedrijf: Best Of The Netherlands tours

Best of The Netherlands Tours is een nieuwe touroperator die avontuurlijke dagtrips aanbiedt, zodat deelnemers een onvergetelijke kennismaking met Nederland beleven. De tours zijn voor internationale toeristen bijzonder aantrekkelijk, omdat ze zich op de volgende punten onderscheiden van andere producten in de toeristische markt:

  • Er worden meerdere bestemmingen aangedaan in één dag en in heel Nederland (wij rijden verder dan Volendam)
  • Deze plaatsen vormen een unieke mix van zowel beroemde trekpleisters als bijzondere plaatsen buiten de gebaande wegen
  • Het bedrijf heeft een “no-nonsense” benadering; geen verplichte bezoeken aan soevenirwinkes, commerciële kaasmakers e.d.

Een voorbeeld van de aangeboden dagreizen is de “Hidden Gems Tour”.


Tijdens deze reis wordt het monumentale dorpje De Rijp aangedaan en de bijzonder mooi gelegen museummolen van Schermerhorn. Verder wordt in het Friese Franeker het oudst werkende planetarium ter wereld bezocht en kunnen deelnemers zich in het dorpje Wieuwerd verbazen over mummies, die al honderden jaren in de kelder van het lokale kerkje liggen. Er wordt ook een stop gemaakt bij het beroemdste voorbeeld van Nederlands watermanagement: de 32 kilometer lange afsluitdijk.

De reizen kunnen online worden geboekt op o.a. de website van het bedrijf en worden via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht (voorbeeld klik hier). Het vertrekpunt van alle tours is Amsterdam. In een later stadium zijn andere vertrekpunten mogelijk en worden ook meerdaagse reizen toegevoegd aan het dienstenpakket.

Best of The Netherlands Tours richt ook op de binnenlandse markt! Want dag tours zijn natuurlijk ook interessant voor bijv. bedrijven en families om samen op mooie plaatsen leuke ervaringen te delen. De behoefte van deze groepen zal steeds anders zijn, en daarom levert het bedrijf hier maatwerk voor. Klanten kunnen zelf aangeven welke interesses ze hebben, welk type bestemming gezocht wordt en wat inclusief moet zijn bij de tour en wat niet. Op grond hiervan wordt een passende tour samengesteld. Als voorbeeld van de mogelijkheden wordt het groepspakket “Zwieren in Zuid Holland” gegeven. Dit is een dagtrip met de volgende elementen:

  • Royal Delft (voorheen De Koninklijke Porceleyne Fles). Dit is de enige overgebleven aardewerkfabriek uit de 17 e  eeuw, waar nog steeds Delfts Blauw wordt gefabriceerd. Hier zie je de meesterschilders vol passie en bezieling volgens eeuwenoude tradities aan het werk.
  • Rondvaart door nationaal park de Biesbosch. Zie één van de mooiste natuurgebieden van ons land vanaf het water (incl. lunch).
  • Get the picture stadsspel Gouda. Een gezellig spel dat is gebaseerd op foto’s maken en samenwerken. Deelnemers blijven niet aan tafel zitten, maar gaan in het bezit van een opdrachtenboekje, routekaart en fotocamera in teams verschillende uitdagingen aan in het mooie centrum van Gouda.
  • Afsluitend diner in Barn 47 Den Haag: Je gaat op culinaire wereldreis en stelt je eigen diner samen.

Best of The Netherlands Tours zorgt er voor dat alle klanten zich in de slogan van het bedrijf kunnen vinden: GO FOR UNFORGETTABLE! www.netherlands-tours.nl – info@netherlands-tours.nl

Hoe kan Lisa de effectiviteit van de medewerkers vergroten?

Bob is nu CEO van Sun Energy BV. Hij heeft de medewerkers effectiever gemaakt in de relatie en processen met hun klanten. De business gaat goed, Sun Energy BV rendeert goed, de aandeelhouders zijn tevreden. Maar Bob ziet nog meer potentieel. Hij heeft de visie, dat als medewerkers betrokken nog meer betrokken zijn bij hun werk, dat zij dan nog productiever en mede daardoor gelukkiger zullen zijn. Het kan nog beter… met en voor de medewerkers.

HR Manager Lisa

Hij overlegt zijn visie met Lisa, zijn HR manager. Zij is een heel sterk in de cijfermatige kant van het HR werk; arbeidsvoorwaarden, salarissen, targets, pensioenen, ziekteverzuim en retentie. Al deze parameters worden door haar goed gemanaged. Lisa is tevreden met haar werk aan de harde kant, maar is minder bedreven in de zachte kant van haar werk, het ontwikkelen van de medewerkers in hun werk. Samen met Bob komt Lisa tot het inzicht dat als zij in staat zou zijn de ontwikkeling van de medewerkers van Sun Energy te verbeteren er nog veel potentieel is om de effectiviteit van hen en daardoor het rendement van het bedrijf te vergroten. Win-win- win!

HR Consulent John

Bob reikt haar het idee aan om eens te gaan praten met zijn mentor John, consulent bij Van ede & Partners. John was al behulpzaam in het Human Capital project, waardoor de medewerkers van Sun Energy nu effectiever naar klanten opereren. John heeft ervaring met het ontwikkelen van een effectieve bedrijfscultuur, waardoor de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk wordt verhoogd. Een betrokken bedrijfscultuur leidt tot hogere effectiviteit van de medewerkers en dus beter rendement van het bedrijf. Lisa praat met John en besluit samen met John een Engagement-project te gaan doen. Daarvoor volgt zij eerst een aantal trainingen bij Van Ede & Partners gericht op het vestigen van een effectieve bedrijfscultuur, het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid en het managen van de doorstroom van medewerkers.

Bedrijfscultuur

Moderne medewerkers willen graag werk doen wat ertoe doet en waar zij zich mee verbonden voelen. Zij willen bijdragen aan een doel waar zij achter staan. Dit kun worden bereikt door het formuleren van een duidelijke missie en een helder, uitdagend doel of toekomstambitie; De missie en visie van Sun Energy. Ook moet het voor moderne medewerkers helder zijn dat zij zich kunnen vinden in hoe ‘het eraan toegaat’ binnen het bedrijf. Hoe gedraagt men zich, hoe is de sfeer, wat zijn de normen de waarden?

Betrokkenheid

Betrokken medewerkers zijn effectiever, productiever en gelukkiger. Betrokkenheid wordt gecreëerd door het structureel managen van vier processen: 1. Verbinding met de organisatie, met de leiding en met de collega’s onderling. 2. Heldere wederzijdse verwachtingen tussen leidinggevenden en hun medewerkers over rol, functie, doelen en toekomstperspectief. 3. Het gebruik maken van natuurlijk talent. De medewerkers zoveel mogelijk inzetten op hun sterke punten, werkzaamheden die zij leuk vinden en ook goed beheersen. 4. Het begeleiden van de groei van medewerkers passend bij hun eigen én de behoefte van het bedrijf. Dus met wederzijds voordeel. Het managen van deze vier processen vraagt om een dienende managementstijl.

Doorstroom

Niet iedere medewerker is altijd 100% gemotiveerd (WILLEN) en bezit over alle vaardigheden (KUNNEN) om zijn werk optimaal te kunnen doen. Van managers wordt dus verwacht dat zij hun medewerkers coachen in het WILLEN en KUNNEN. Ook dat vraagt om een dienende managementstijl. Motivatie en vaardigheden vragen om onderhoud door aandacht voor en ontwikkeling van de medewerker. Als een medewerker, ondanks dat onderhoud, niet meer gemotiveerd is en/of niet meer de vaardigheden beheerst voor zijn werk, dan is het tijd om constructief afscheid te nemen van deze medewerker. Doorstroom in een bedrijf is noodzakelijk om de motivatie en de vaardigheden van het collectieve human capital op peil te houden. In human capital moet worden geïnvesteerd middels persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s, dat is een managementverantwoordelijkheid.

Resultaat

Als een organisatie een effectieve bedrijfscultuur heeft met betrokken medewerkers, die graag willen én kunnen, dan zal een bedrijf optimaal functioneren. Dat levert rendement in business resultaten op én de permanente ontwikkeling van de medewerkers. Het leidt tot het verbeteren van business- én van human capital.

Van Ede & Partners begeleiden haar opdrachtgevers met de ontwikkeling hun bedrijf, door samen met opdrachtgevers te werken aan de kwaliteit van de medewerkers. Van Ede & Partners heeft verschillende oud-directeuren en business consultants in haar gelederen, die waardevolle adviezen kunnen geven. Wil je meer weten over wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Bel 070-351 40 11 en Karin Leemans of Nathalie Alewijnse en zij organiseren een oriënterend gesprek met een van onze consulenten.

Hoe optimaliseert Bob het rendement van zijn organisatie?

Bob is de nieuwe commercieel directeur van Sun Energy BV. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de business resultaten en ook het human capital van het bedrijf. Na de kennismaking met zijn nieuwe medewerkers en een introductieronde bij de klanten van Sun Energy BV is het voor Bob duidelijk dat de producten van hoge technische kwaliteit zijn, maar dat de effectiviteit van de medewerkers nog kan verbeteren. Zij communiceren traag en stroperig, dat wordt door klanten niet gewaardeerd. De business resultaten van Sun Energy staan dan ook onder druk; het rendement kan veel beter.

Advies voor ontwikkeling van Human capital

Bob is een mensgerichte manager, maar heeft geen vaktechnische expertise in people management en hij besluit John, zijn consulent bij Van Ede & Partners, te bellen om te bespreken of John hem kan adviseren hoe hij de effectiviteit van de SE-medewerkers kan verhogen, waardoor het rendement van Sun Energy BV verbetert.

In Company programma’s

Van Ede & Partners heeft In Company programma’s, die worden samengesteld op basis van de specifieke behoefte van haar opdrachtgevers. John adviseert Bob een onderzoek te laten doen naar verschillende parameters, zoals: motivatie en instelling, zakelijke vaardigheden, ziekteverzuim, retentie en interne klantprocessen. John is een ervaren business manager en een heeft gevoel voor people management. Samen met John komt Bob er achter dat de betrokkenheid van zijn medewerkers bij hun werk niet goed is. Zij handelen heel plichtmatig met weinig initiatief. Er zit geen pit in hen. Sommige functioneren prima, maar een aantal medewerkers heeft geen drive voor de business en presteren ook minder. Deze medewerkers zijn ook opvallend vaak ziek. Wat ook opvalt is dat regelmatig goed presterende medewerkers Sun Energy verlaten, omdat zij zich ergeren aan de wat bureaucratische sfeer.

Support van ervaren directeuren en business managers

Bob analyseert de kwaliteit van zijn personeel en adviseert een aantal minder gemotiveerde medewerkers uit te kijken naar een nieuwe baan buiten Sun Energy. Hij biedt hen een outplacementprogramma aan bij Van Ede & Partners, waardoor zij hun werkenergie weer kunnen terugvinden en een leuke nieuwe baan kunnen vinden. In overleg met John zet Bob een ontwikkelingsprogramma op waardoor de Sun Energy medewerkers zich meer verbonden voelen met hun werk en daardoor optimaal gemotiveerd met de klanten werken. Tevens verbetert Bob de interne werkprocessen en initieert hij een programma van persoonlijke ontwikkeling, waardoor zijn medewerkers effectiever worden in hun contacten met klanten. Dat wordt door de klanten gewaardeerd met gevolg dat de business weer groeit en het rendement van het bedrijf stijgt. Als commercieel directeur heeft hij nu zijn zaken op orde met als gevolg dat hij wordt gevraagd zijn baas op te volgen en CEO van Sun Energy te worden.

Van Ede & Partners begeleiden haar opdrachtgevers met de ontwikkeling hun bedrijf, door samen met opdrachtgevers te werken aan de kwaliteit van de medewerkers. Van Ede & oud-directeuren en business consultants in haar gelederen, die waardevolle adviezen kunnen geven. Wil je meer weten over wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Bel 070-351 40 11 en Karin Leemans of Nathalie Alewijnse en zij organiseren een oriënterend gesprek met een van onze consulenten.

Nieuwe coronarichtlijn: Werk ook na de lockdown zo mogelijk thuis

Het kantoorleven gaat ingrijpend op de schop door corona. Zo komt er een einde aan flexplekken en fysieke personeelsbijeenkomsten. En er moet minimaal tien vierkante meter ruimte zijn per werknemer, veel meer dan nu vaak de praktijk is. Dat blijkt uit een concepthandleiding voor bedrijven en instellingen voor de inrichting van hun kantoor, die ingezien is door de redactie van De Monitor.

Teun van de Keuken / De Monitor

Klik hier om dit hele artikel van Mijke van Wijk te lezen

Het goede gesprek in onwerkelijke tijden V: Daar ons geval nieuw is, moeten we opnieuw denken en handelen. We moeten de ban doorbreken.

‘As our case is new, we must think and act anew.’ Dit citaat van Abraham Lincoln schreef Robert F. Kennedy in de inleiding van zijn boek ‘To seek a newer world – Een nieuwe wereld wacht!’

In de zestiger jaren, de tijd van de Vietnam oorlog, maakte RFK zich zorgen over de toekomst van de Amerikaanse jeugd. Anno 2020 zitten we in een andere, onzichtbare, oorlog. Het coronavirus is een grote bedreiging voor het welzijn en de welvaart van alle wereldinwoners, jongeren én ouderen, niemand uitgezonderd.

De ravage van een virus

Honderdduizenden doden wereldwijd en onvoorstelbaar menselijk leed en verdriet. Sterven in eenzaamheid. De werkloosheid explodeert. Wereldwijd zijn er al 195 miljoen banen verloren gegaan sinds het begin van de coronacrisis. Er dreigt een diepe recessie. Premier Rutte heeft al aangekondigd dat wij voorlopig moeten leven én werken in de anderhalvemetersamenleving. Het NRC voorziet vijf trends volgend op het ontwrichtende coronavirus. De Staat zal de hoeder van de samenleving zijn… We zullen lokaal gaan produceren om meer zelfvoorzienend te zijn… Een CO2-arme economie zal ons reisgedrag gaan beïnvloeden… Het digitale leven en werken is noodzaak geworden… En, we zullen schulden hebben tot in het oneindige, schulden die onze jeugd zal moeten afbetalen. Voorwaar geen prettig vooruitzicht!

Hoop

Maar, er is ook hoop. Hoop op een samenleving met meer ‘WIJ’ en minder ‘IK.’ Een samenleving die minder materialistisch is en minder natuurlijke bronnen verspeelt. Een samenleving die zoekt naar zingeving om het goede te doen. ‘Hope is not blind optimism. It is not ignoring the enormity of the task ahead or the roadblocks that stand in our path… Hope is the belief that destiny will not be written for us , but by us, by all those men and women who are not content to settle for the world as it is, who have the courage to remake the world as it should be.’Dit zijn woorden van president Barack Obama, die hij uitsprak tijdens zijn presidentiele campagne in 2008. Deze woorden zijn twaalf jaar later nog steeds relevant en een troost voor ons allemaal in deze onzekere, onwerkelijke tijden.

Creativiteit – daadkracht – volharding

Maar, om hoop om te zetten in daden – the enormous task ahead – zullen we daadkrachtig moeten zijn, om in veranderde omstandigheden te kunnen leven en werken. We moeten opnieuw denken en opnieuw handelen. We zien dat nu al ontstaan. Horecaondernemers die hun zaak verbouwen om ‘anderhalvemeter proof’ te worden, om hun gasten weer te kunnen ontvangen en een mooie avond te bezorgen. Dat vraagt om creatief denken en handelen. En we zullen moeten volhouden. Met creativiteit, daadkracht en volharding als positieve productieve krachten moeten we de ban van het coronavirus doorbreken.

Wat staat mij nu te doen?

Zoals de horecaondernemer zich aanpast, zo is het verstandig voor iedereen, zowel zakelijk als privé, na te denken wat hem/haar te doen staat in de nabije en verdere toekomst. Hoe wil ik mijn leven leiden? Hoe wil ik een goed mens zijn, een goede vader of moeder, een goede zoon of dochter, een betrokken werknemer, een loyale ondernemer? Welke rol wil ik spelen en hoe ga ik die rol uitvoeren? Dat begint met opnieuw nadenken én opnieuw handelen… to remake the world as it should be.

Het goede gesprek

In deze onwerkelijke tijden helpt het om met elkaar het goede gesprek te hebben. Oor te hebben voor elkaars zorgen en ideeën. Mocht u behoefte hebben aan zo’n gesprek dan zijn wij er voor u. Wilt u met één van ons reflecteren of sparren? U kunt een afspraak maken door te bellen met 070 – 351 40 11 of te mailen naar vanede@denhaag.nl. Mocht u specifiek met een van ons willen spreken, geef dat dan aan. Op onze website www.vanede-denhaag.nl kunt u onze profielen lezen.

Derick Maarleveld
Namens Van Ede & Partners Den Haag Den Haag, 28 April 2020