Hoe optimaliseert Bob het rendement van zijn organisatie?

Bob is de nieuwe commercieel directeur van Sun Energy BV. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de business resultaten en ook het human capital van het bedrijf. Na de kennismaking met zijn nieuwe medewerkers en een introductieronde bij de klanten van Sun Energy BV is het voor Bob duidelijk dat de producten van hoge technische kwaliteit zijn, maar dat de effectiviteit van de medewerkers nog kan verbeteren. Zij communiceren traag en stroperig, dat wordt door klanten niet gewaardeerd. De business resultaten van Sun Energy staan dan ook onder druk; het rendement kan veel beter.

Advies voor ontwikkeling van Human capital

Bob is een mensgerichte manager, maar heeft geen vaktechnische expertise in people management en hij besluit John, zijn consulent bij Van Ede & Partners, te bellen om te bespreken of John hem kan adviseren hoe hij de effectiviteit van de SE-medewerkers kan verhogen, waardoor het rendement van Sun Energy BV verbetert.

In Company programma’s

Van Ede & Partners heeft In Company programma’s, die worden samengesteld op basis van de specifieke behoefte van haar opdrachtgevers. John adviseert Bob een onderzoek te laten doen naar verschillende parameters, zoals: motivatie en instelling, zakelijke vaardigheden, ziekteverzuim, retentie en interne klantprocessen. John is een ervaren business manager en een heeft gevoel voor people management. Samen met John komt Bob er achter dat de betrokkenheid van zijn medewerkers bij hun werk niet goed is. Zij handelen heel plichtmatig met weinig initiatief. Er zit geen pit in hen. Sommige functioneren prima, maar een aantal medewerkers heeft geen drive voor de business en presteren ook minder. Deze medewerkers zijn ook opvallend vaak ziek. Wat ook opvalt is dat regelmatig goed presterende medewerkers Sun Energy verlaten, omdat zij zich ergeren aan de wat bureaucratische sfeer.

Support van ervaren directeuren en business managers

Bob analyseert de kwaliteit van zijn personeel en adviseert een aantal minder gemotiveerde medewerkers uit te kijken naar een nieuwe baan buiten Sun Energy. Hij biedt hen een outplacementprogramma aan bij Van Ede & Partners, waardoor zij hun werkenergie weer kunnen terugvinden en een leuke nieuwe baan kunnen vinden. In overleg met John zet Bob een ontwikkelingsprogramma op waardoor de Sun Energy medewerkers zich meer verbonden voelen met hun werk en daardoor optimaal gemotiveerd met de klanten werken. Tevens verbetert Bob de interne werkprocessen en initieert hij een programma van persoonlijke ontwikkeling, waardoor zijn medewerkers effectiever worden in hun contacten met klanten. Dat wordt door de klanten gewaardeerd met gevolg dat de business weer groeit en het rendement van het bedrijf stijgt. Als commercieel directeur heeft hij nu zijn zaken op orde met als gevolg dat hij wordt gevraagd zijn baas op te volgen en CEO van Sun Energy te worden.

Van Ede & Partners begeleiden haar opdrachtgevers met de ontwikkeling hun bedrijf, door samen met opdrachtgevers te werken aan de kwaliteit van de medewerkers. Van Ede & oud-directeuren en business consultants in haar gelederen, die waardevolle adviezen kunnen geven. Wil je meer weten over wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Bel 070-351 40 11 en Karin Leemans of Nathalie Alewijnse en zij organiseren een oriënterend gesprek met een van onze consulenten.

Verbeter het rendement van uw onderneming door retentiemanagement

De tijden dat werknemers hun leven lang verbonden zijn aan één bedrijf liggen al ver achter ons. Tegenwoordig vernieuwt de arbeidsmarkt zich elke vijf jaar. Dat betekent, dat een gemiddelde werknemer acht banen vervult in zijn of haar carrière. Rekruteren en inwerken van steeds weer nieuwe medewerkers kost veel tijd en geld én hindert de productiviteit van uw onderneming. Het lijkt dus verstandig om actief te werken aan het zolang mogelijk boeien en binden van uw goed presterende werknemers. Daarvoor is actief retentiebeleid nodig.

Loopbaancoaching – boeien en binden van uw medewerkers 

Moderne werknemers zijn uiterst mobiel op de arbeidsmarkt. Zij zijn sneller ontevreden in hun werk. De meest voorkomende reden dat werknemers ontslag nemen is onenigheid met hun leidinggevende. Onenigheid over de stijl van leidinggeven van de manager, over de inhoud van de werkzaamheden, over niet waargemaakte verwachtingen, over de beloning en over ontwikkelingsmogelijkheden. Moderne informatietechnologie helpt uw medewerkers snel alternatieven op te sporen voor hun huidige baan. Het is dus verstandig om permanent en constructief in gesprek te zijn met uw werknemers.

Over hun ambities op korte en langere termijn, over wat zij willen en kunnen leveren en over hoe zij zich willen ontwikkelen. Dat permanente gesprek vraagt om een structuur van loopbaancoaching van uw werknemers. In vele ondernemingen is daarvoor niet voldoende tijd en kennis beschikbaar. Retentiemanagement is belangrijk voor het optimaal functioneren van een bedrijf. De consulenten van Van Ede & Partners kunnen u helpen met het begeleiden van de loopbaan van uw werknemers en hen daardoor langer, productief, te binden aan uw onderneming.

Outplacement – Actief laten gaan van uw medewerkers

Het verlies van de juiste mensen en het blijven zitten van minder presterende medewerknemers; willen en kunnen uw medewerkers nog wel? Dit is een veel voorkomende situatie en lastig vraagstuk. Als de betrokkenheid van uw medewerkers vermindert, en dat gebeurt vaak na verloop van tijd, is het van belang om actief te evalueren of de juiste mensen op de juiste plaats zitten én of zij nog waardevol zijn voor uw onderneming. Een ervaringsfeit is dat medewerkers te vaak te lang ‘blijven zitten’ in hun baan. Dat is niet goed voor deze medewerkers én niet goed voor het bedrijf. Leidinggevenden maken niet altijd voldoende tijd om hun medewerkers te evalueren of zij nog voldoende vaardigheden hebben voor hun werk (KUNNEN) en of zijn nog voldoende gemotiveerd zijn voor hun werk (WILLEN).

Het is zowel voor de medewerker als voor het bedrijf niet productief minder gemotiveerde en minder capabele mensen ‘aan boord te houden.’ Opeens ontstaat er een crisissituatie en worden medewerkers ‘plotseling’ ontslagen. Dat brengt schade met zich mee, voor het bedrijf (discontinuïteit, verlies aan productie) en zeker ook mentale schade voor de ex-medewerker. Deze negatieve effecten kunnen worden voorkomen door een actief beleid van outplacement. Van Ede & Partners is gespecialiseerd in het begeleiden van ontslagen werknemers met haar al meer dan veertig jarige praktijk van outplacement. Wij begeleiden ontslagen werknemers in alle rust naar een nieuwe baan.

Oriëntatiegesprek – Workshop Loop- baancoaching en Outplacement – E-Book

Bent u geïnteresseerd in ons werk en de mogelijkheden van loopbaancoaching en outplacement voor uw onderneming? Neem dan met ons contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek of voor het volgen van een workshop.

U kunt ook ons E-book opvragen: WIJ ZIJN VAN EDE & PARTNERS DEN HAAG – Gesprekken over Loopbaancoaching en Outplacement. U kunt ons bellen (070 – 351 40 11) of e-mailen (denhaag@vanede.nl).