Executive Coaching

Op maat gesneden

Al zolang Van Ede & Partners bestaat, maakt coaching – van executives, professionals én young professionals – deel uit van ons aanbod.  Immers, ook als je helemaal op je plek zit, kun je tegen grenzen en beperkingen aanlopen. Hoe krijg je bijvoorbeeld je management team en andere stakeholders mee met je visie? Hoe houd je balans tussen delegeren en controleren? Hoe doorbreek je patronen, communiceer je effectiever? Hoe ga je om met veranderende krachtenvelden en eisen die je omgeving stelt?

Ervaren coaches

Bij Van Ede & Partners bieden we (executive) coaching- en mentoring programma’s al zolang we bestaan. Met als belangrijke toegevoegde waarde dat veel van onze coaches zelf ruime ervaring hebben op topposities in uiteenlopende organisaties, of als succesvol ondernemer. Zo krijg je bij ons tijdens ons executive coaching programma altijd een coach op jouw niveau, een gesprekspartner die zelf het klappen van de zweep kent. En die jou helpt de ontwikkeling door te maken die je nodig hebt.

Controle en vertrouwen

Als je directeur bent van een organisatie of manager van een grote afdeling, vraagt dat per definitie veel van je. Als ‘executive professional’ moet je visie ontwikkelen, strategische keuzes maken, richting bieden, koers zetten. Verstand van zaken hebben. Maar ook: mensen motiveren en enthousiasmeren, jouw Raad van Commissarissen meekrijgen met je visie, waar nodig verandering in gang zetten. In controle zijn en vertrouwen kunnen geven. De balans houden tussen delegeren en controleren.

Terug naar de bron

Deze uitdagingen kunt je alleen aan als je in alle opzichten fit, competent en vitaal bent. Als je effectief werkt, juist ook omdat je je eigen sterke en zwakke punten kent. Als je plezier in je werk hebt en houdt, omdat je weet waar je het voor doet. En als je zelf ook in beweging blijft. Met executive professional coaching helpen we je je verantwoordelijkheid doelmatig te dragen. Op zo’n manier dat je er maximaal voldoening uit haalt. Hierbij gaan we altijd eerst terug naar de bron: wat drijft je, wat geeft je energie? Vervolgens ga je samen met een coach die zijn sporen heeft verdiend op een vergelijkbare positie aan de slag met precies die onderdelen die jij belangrijk vindt. Met als resultaat: meer grip op je eigen ambities en drijfveren, op je verantwoordelijkheden, op je omgeving en op je werk-privébalans.