VAN EDE & PARTNERS GEEFT EEN DIVERSITEIT AAN MOGELIJKHEDEN – Anton Jongeneelen en Maurits von Heijden

Door Derick Maarleveld

‘De grootste kracht is het intakegesprek, de analyse die je daar samen doet met de intaker. Dat je daar als individu tot ontdekking kunt komen dat Van Ede & Partners een plek is waar je met je vragen en je verwachtingen heen kunt.’ – Anton Jongeneelen

‘Van Ede & Partners heeft een enorme diversiteit van consulenten met verschillende  vaardigheden en expertise. En ook de diversiteit van cliënten, methodes en werkwijzen is een enorme kracht. De combinatie van het werken aan de harde en de zachte kant is mij goed bevallen.’ – Maurits von Heijden.

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners vandaag het verslag van een gesprek met Anton Jongeneelen en Maurits von Heijden. Anton en Maurits zijn beiden oud-cliënten van Van Ede & Partners in Den Haag en de drijvende krachten achter het VEP Netwerk Den Haag. Anton is verantwoordelijk voor het Studenten Centrum van Leiden University in Den Haag en beleidsadviseur om de samenwerking met de Gemeente Den Haag en andere onderwijsinstellingen verder vorm te geven. Maurits is zelfstandig ondernemer, een generalist in strategie, marketing en communicatie.

Maurits von Heijden en Anton Jongeneelen – VEP Netwerk Den Haag

Hoe zijn jullie in contact gekomen met Van Ede & Partners in Den Haag?

Maurits: Ik werd op Van Ede & Partners geattendeerd door een vriend, die cliënt was geweest. Deze vriend was heel enthousiast over zijn begeleidingstraject en had enorm baat gehad bij dit traject. Ik was al jaren zelfstandig ondernemer en was mezelf aan het oriënteren wat ik de komende tien jaar zou gaan doen. Daar kwam ik niet uit en deze vriend suggereerde dat Van Ede & Partners mij zou kunnen helpen.

Anton: Ik werkte al jaren bij de Universiteit Leiden en had het gevoel dat ik iets anders moest gaan doen. Ik werd niet ontslagen, maar ik moest gaan nadenken over wat ik wilde. Ik liep toen tegen een vriend aan die ook werkte voor Universiteit Leiden. Deze vriend had Van Ede & Partners al eerder ingezet voor één van zijn medewerkers en vroeg mij of dat iets voor mij zou zijn. Ik heb toen mijn leidinggevende overtuigd om mij een traject te laten doen.

Na het beëindigen van hun begeleidingstraject bij Van Ede & Partners hebben Anton en Maurits een vrijwilligersrol op zich genomen. Zij organiseren de bijeenkomsten van het VEP-Netwerk.

Wat is VEP-netwerk, het Van Ede Netwerk – Den Haag?

Anton: Het VEP Netwerk is een ontmoetingsplaats van cliënten en oud-cliënten van Van Ede & Partners (VEP) in Den Haag, dat het doel heeft cliënten en oud-cliënten te faciliteren in de oriëntatie op het vervolg van hun zakelijke carrière. Voor cliënten betekent dat wij hen de mogelijkheid bieden om onderling én met oud-cliënten netwerkgesprekken te voeren, die hen mede kan leiden naar een nieuwe bestemming. Dat kan zijn een nieuwe baan in loonverband of een zakelijke opdracht als zelfstandige. Binnen het VEP Netwerk praten we dan over cliënten met Plan A.

Maurits: We weten dat een werknemer in Nederland gemiddeld iedere vijf jaar van baan verandert en dus is het ook voor oud-cliënten van belang om hun zakelijke netwerk permanent te onderhouden. Want, er komt zeer waarschijnlijk een tijd dat zij zich dienen te oriënteren op een volgende stap in hun zakelijke carrière. Deze volgende stap noemen wij binnen het VEP Netwerk het Plan B.

Anton: Wij organiseren op de eerste donderdag van de derde maand bijeenkomsten op basis van een bepaald thema en nodigen dan vaak een spreker uit. Deze kan lid zijn van het VEP Netwerk, een VEP-consulent of een outsider. Zo heeft Eelco van Eijk van Amrop Executive Search een presentatie verzorgd over Future Leadership, waarin hij de invloed liet zien van digitalisering, robotisering en artificial intelligence en hun effect op managers en leidinggevenden.  Over dit onderwerp heb ik samen met oud-cliënt Laurence Frank een presentatie en intervisiesessie verzorgd op basis het laatste boek van Yuval Noah Harari; 21 lessen voor de 21 ste eeuw. Wij willen onze leden alert maken op de wat er staat te gebeuren in de toekomst en hoe dat hun werk als manager en leidinggevende zal beïnvloeden.

Maurits: We helpen onze leden ook met onderwerpen, die nu praktisch relevant zijn. Zo heeft Leo Zwart een sessie verzorgd over de angst voor thematisch netwerken. Het komt nogal eens voor dat cliënten wat schuchter zijn t.a.v. dit onderwerp. Op deze manier krijgen zij een steuntje in de rug en kunnen zij in een veilige omgeving met hun mede- en oud-cliënten netwerkgesprekken voeren. Een ander voorbeeld is de presentatie die Huib Bartels heeft verzorgd over Effectief Onderhandelen. Dat is weer handig om onderhandelingen rondom een nieuw arbeidscontract (nog) beter te kunnen voeren. Ook raken wij de wat zachtere onderwerpen aan in een interactieve sessie, die Majorie Pennings (psycholoog-consulent Van Ede & Partners in Zeist) heeft verzorgd over de kracht van kwetsbaarheid, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Brené Brown. 

Wat is jullie drive om dat werk te doen?

Anton: Mijn drive is cliënten, die aan het einde van hun begeleidingstraject zitten, een platform te bieden om te kunnen netwerken met collega-cliënten en oud-cliënten. Hen met elkaar in contact te brengen en een mogelijkheid bieden met elkaar in gesprek te gaan als gelijkgestemden binnen de Van Ede & Partners omgeving. Ik vind het leuk om vragen te stellen, te onderzoeken en mensen te helpen op hun weg naar buiten.

Maurits: Ik vind het altijd geweldig om mensen die interesse tonen in een onderwerp vaker te zien. Al jarenlang neem ik deel aan een intervisiegroepje dat maandelijks bij elkaar komt om een inhoudelijk thema te bespreken. Ook ben ik lid van de Rotary, waar we dat ook doen; inspireren en divergeren met anderen dan je eigen bubble. Ik vind het mooi mensen te faciliteren, om met andere mensen in contact en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die ons allen interesseren. Ik vond het jammer dat mijn traject afliep en wilde graag in contact blijven met van Ede & Partners. Toen het VEP Netwerk zich aandeed ben ik graag aan boord gekomen.

Wat heeft het VEP begeleidingstraject jullie geleerd, wat heeft het jullie opgeleverd?

Maurits: Inzicht, durven zelf-reflecteren. Het mooiste vind ik nog steeds de zelfanalyse. Toen ik hier kwam was mijn doel om beter keuzes te maken, want ik heb een te groot interessegebied. Dat heeft grote voordelen, maar ik word er soms ook onrustig van. De zelfanalyse heeft mij inzicht geven in wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Je leert goed naar jezelf te kijken en te begrijpen waar ik een toegevoegde waarde heb. Door het onderzoeken van deze vragen ben ik bewuster geworden van mezelf en daardoor kan ik beter kiezen. Echter, het is ten dele gelukt om beter te keuzes te maken. Ik heb het nu lekker druk en nee zeggen vind ik nog steeds moeilijk.

Wat ik ook interessant vind, is om tijdens workshops en trainingen te zien en te ervaren hoe andere cliënten tegen een bepaald onderwerp aankijken, dat je van elkaar kunt leren. Mede door deze workshops en groepstrainingen ben ik tot het inzicht gekomen dat bijna alles perceptie is. Dat ik zelf ook kan en moet bepalen hoe ik dingen wil en kan zien. Dat ik zelf keuzes kan maken, dat is aan mij. Maar ja, dat ook consequent te doen in de praktijk dat is nog wel eens lastig.

Ik ben binnen Van Ede & Partners gestimuleerd te gaan netwerken door met allerlei mensen te gaan praten rondom een thema. Dat gaf mij het gevoel dat mensen heel graag mij willen helpen. Dat was een mooie ervaring.

Anton: Toen ik met mijn begeleidingstraject begon wilde ik mezelf uit mijn comfortzone halen. Ik wilde iets nieuws doen. Ik wilde een andere wereld ontdekken, de wereld van leidinggevenden. Ik wilde die stap maken. Ik ontdekte, dat ik een soort coachrol leuk vind. Om in een individueel gesprek met mensen te praten, vragen te stellen en naar hen te luisteren. Bij van Ede & Partners gaat het dan vaak over de motivatie voor een nieuwe baan. Ik vind het leuk om te onderzoeken of we samen elementen kunnen vinden waardoor bij mijn gesprekpartner een ah-erlebnis ontstaat, inzicht ontstaat, waardoor hij weer ideeën en motivatie krijgt voor de toekomst.

Ik ben een out-of-the-box denker, een onderzoeker. Ik ben nieuwsgierig en altijd op zoek naar vernieuwing. Na mijn traject bij Van Ede & Partners ben ik onderwijsinnovatie gaan doen bij het Center for Innovation van Universiteit Leiden in Den Haag, dat was mijn Plan A. Vervolgens kwam het Studenten Centrum van Den Haag op mijn pad, dat is nu mijn Plan B. Hier ben ik verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en stuur ik de medewerkers aan en kan ik mijn coachende en leidinggevende kwaliteiten gebruiken en verder ontwikkelen. Binnen het Studenten Centrum gebruiken dertig studentenorganisaties allerlei faciliteiten. Mijn ambitie voor de toekomst is om binnen het Studenten Centrum een netwerkorganisatie te ontwikkelen voor studenten met verschillende studies en achtergronden. Ik wil binnen deze netwerkorganisatie de studenten stimuleren aan teambuildingsactiviteiten mee te doen en over zichzelf te gaan laten nadenken, waardoor kennisvermeerdering tussen de studenten ontstaat. Eigenlijk is dit een vergelijkbare netwerkorganisatie als het VEP Netwerk Den Haag, maar dan tussen studenten, en dat is alweer Plan C. Het werken met mensen en coachen kan ik dus wel kwijt binnen de Universiteit Leiden.

Hebben jullie tips voor potentiële cliënten?

Maurits: Ik zou nieuwe cliënten willen meegeven, afhankelijk van hun eigen behoefte, optimaal gebruik te maken van alle faciliteiten binnen Van Ede & Partners. En neem zelf de verantwoordelijkheid voor het verloop van jouw begeleidingstraject. Twee voorbeelden. Na het intakegesprek wordt de client toegewezen aan een consulent, met voor jouw relevante ervaring en inzichten. Binnen van Ede & Partners zijn verschillende consulenten werkzaam, ieder met hun specifieke kwaliteiten, ervaring en inzichten. Ik heb ervaren dat het goed is om ook met andere consulenten te werken in het verloop van mijn traject. Dat heeft mij verrijkt, heeft mij verschillende perspectieven opgeleverd.

Een tweede voorbeeld is: Maak zoveel mogelijk gebruik van de diverse trainingen en workshops met allerlei onderwerpen. In dit groepswerk kun je ook heel veel leren van je mede-cliënten en inzichten opdoen over onderwerpen waarmee die ik eerder nog niet in contact was gekomen.

Anton: Het is heel goed om gebruik om met verschillende consulenten te werken. Maar het is ook belangrijk om jezelf snel thuis te voelen, om vertrouwen te hebben in jouw consulent. Het is belangrijk om band op te bouwen. Zie je eerste consulent dan ook als een soort stepping stone naar andere consulenten en ook naar andere cliënten. Ook heb ik ervaren dat het fijn is om bij een groep te behoren. Daarom zijn, naast de workshops en de trainingen, de netwerkbijeenkomsten ook zo belangrijk. Daar kun je in een veilige omgeving ervaring opdoen met het netwerken.

Maurits: Voor nieuwe cliënten is het ook goed om zich bewust te zijn dat Van Ede & Partners begint met het werken aan zelfinzicht. Ik noem dat de softe kant, naast de harde, rationele kant. Ik heb het werken aan mijn softe kant heel positief ervaren. Naast de gesprekken over zelfinzicht komt de softe kant ook in trainingen en workshops aan de orde. Bijvoorbeeld: een workshop over stemgebruik. Als je voor Van Ede & Partners kiest dan is het heel nuttig om je ook echt open te stellen voor deze softe kant.

Wanneer is het VEP-begeleidingstraject voor jou succesvol? Wat zijn de succesfactoren?

Anton: Dat was voor mij al op het moment dat ik een gesprekpartner had gevonden. Dat was dus eigenlijk al tijdens het intakegesprek. Daar kun je praten met iemand die wil begrijpen wat je probleem is en je kan uitleggen wat Van Ede & Partners daaraan zou kunnen doen. Dat gesprek op zich was voor mij al succesvol. Voor mij was ook belangrijk dat ik in contact kon blijven met het sociale netwerk binnen Van Ede & Partners. Ik wil het gevoel hebben erbij te horen, om het gesprek met mensen te kunnen voeren. Daarom ben ik ook vrijwilliger geworden voor het VEP Netwerk.

Maurits: Het heeft mij veel gebracht; zelfinzicht, de trainingen en de workshops, het leren thematisch netwerken. Echter, het heeft mijn vaardigheid om keuzes te maken nog niet optimaal verbeterd. Ik heb nog steeds moeite met het maken van keuzes, dat zit kennelijk in mijn persoon. Ik mis de discipline om één kant op te kijken, om echte keuzes te maken. Dat is ook een inzicht. Dat moet ik aanvaarden. Ik doe nu een aantal opdrachten naast elkaar. Via het Van Ede Netwerk heb ik overigens ook een opdracht verworven bij de Gemeente Wassenaar-Voorschoten, ik werk daar partttime aan citymarketing.

Wat ervaren jullie als de sterke punten van Van Ede & Partners in Den Haag? En wat kunnen we verbeteren?                                                                                                                                      

Maurits: De ongelooflijke diversiteit van Van Ede & Partners. De diversiteit van consulenten met ieders vaardigheden en expertise. En ook de diversiteit van clienten, methodes en werkwijzen is een enorme kracht. Ook de combinatie van het werken aan de harde en de zachte kant vind ik ook heel goed. Een gedegen begeleidingstraject van gesprekken, trainingen en workshops. Een soort menukaart met een hoofdmenu en bijgerechten, waaruit je kan kiezen. Dat is heel waardevol.

Anton: De grootste kracht is het intakegesprek, de analyse die je daar samen doet met de intaker. Dat je daar als individu tot ontdekking kunt komen dat Van Ede & Partners een plek is waar je met je vragen en je verwachtingen heen kunt. Daar zit het hem. Vervolgens krijg je een persoonlijke consulent die bij je past en je verder helpt en je ook kan verwijzen naar collega-consulenten. Beter kan het aanbod van workshops. Ik mis daarin cursussen m.b.t. de nieuwste managementinzichten en ontwikkelingen in organisaties en bedrijven in deze moderne tijd. Ik ben qua natuur steeds op zoek naar vernieuwing en wil graag de nieuwste ontwikkelingen volgen. Daar zou Van Ede & Partners beter bij kunnen aanhaken. In dit kader zou Van Ede & Partners haar doelgroep kunnen uitbreiden naar een jongere doelgroep dan de met name 40-plussers, die bij Van Ede & partners client zijn.

Wilt u meer weten over of in contact komen met Anton en/of Maurits? Klik dan op hun namen!

HEB HET LEF OM ALLE MOGELIJKHEDEN TE ONDERZOEKEN – Sven Gudde

Door Derick Maarleveld

‘Gebruik de vertrager, neem de tijd en heb het lef om je open te stellen voor alle mogelijkheden. Durf naar al jouw opties te kijken, voordat je een beslissing neemt. Gun jezelf de tijd. Je bent meer dan je denkt.’ – Sven Gudde

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Sven Gudde, consulent van de vestiging in Den Haag.

Sven heeft zijn werk- en levenservaring opgedaan binnen internationale en nationale organisaties en zijn professionele ontwikkeling heeft vorm gekregen binnen zowel de private als de publieke sector. Voordat Sven zich verbond aan Van Ede & Partners heeft hij o.a. gewerkt als HR manager voor Shell en is, naast zijn werk bij Van Ede & Partners,  tot op de dag van vandaag actief als interim manager en adviseur.

Sven Gudde, consulent Van Ede & Partners Den Haag

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Sven: Mijn interesse voor het werk van klankborden en counselen is in de kern voortgekomen uit mijn belangstelling voor de levensloop van de mens en het gedachtegoed e van Lievegoed (red: Nederlandse psychiater en psycholoog, bekend van de gedachte: ‘Je bent meer dan je denkt’). Ook uit de wereld van muziek put ik inspiratie voor ons werk door bijvoorbeeld een songtekst van David Crosby, Rusty and Blue: ‘People’s lives, people’s whose lives – they fascinate me – all my life , all my life – I’ve  to understand’(*).

Mijn stijl kenmerkt zich door een onderzoekende, open houding. Door vertrouwen te winnen kan ik doorvragen, af en toe de ‘horzel in de pels’ zijn en confronteren. Ik wil begrijpen wat mijn cliënt voelt en denkt. Ook als iets niet expliciet wordt benoemd maar wel van belang kan zijn voor een verbeterd toekomstperspectief. Ik put inspiratie uit het samen met mijn cliënt verdiepen, uitwerken en plannen van de volgende fase.

In mijn werk bij Shell en andere organisaties was ik vaak de tweede man en fungeerde ik als vertrouwenspersoon voor de CEO, die soms eenzaam is en een klankbord nodig heeft. Na Shell heb ik de MMS coaching opleiding gedaan en diverse interim opdrachten vervuld, waarin bleek dat CEO’s vaak baat hebben bij open en eerlijke gesprekken met iemand die geen direct belang heeft bij de organisatie zelf.

Binnen Van Ede & Partners ervaar ik de gelijkgestemde zielen en karakters van mijn collega’s in combinatie met hun complementaire expertise als uitermate inspirerend. Het zijn allemaal professionals die mensen willen helpen op hun levenspad. Ik vind het voedend om met hen samen te werken.

 Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Binnen van Ede & Partners heb ik twee rollen. Ik ben consulent van individuele cliënten en trainer van groepen, zoals de training visieontwikkeling.

Als consulent kan ik diepgaand met een client werken om haar of zijn situatie te ontrafelen. Welke kansen heeft iemand? Welke belemmerende overtuigingen zitten haar of hem dwars? Ik wil een client graag laten ‘omdenken’ om te komen tot verrassende inzichten. Begrijpelijkerwijs maken mijn cliënten zich soms zorgen. Maar zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren. Ik stimuleer hen juist die andere kant te verkennen. Als een client daarvoor open staat, dan kunnen er mooie dingen gebeuren.

Als trainer vind ik het boeiend om de dialoog tussen cliënten te faciliteren. Cliënten kunnen onderling zoveel van elkaar leren, vaak meer dan van de trainer. Ik vind het mooi om een theoretisch concept te presenteren aan een groep en vervolgens cliënten diepgaand met elkaar in contact te brengen over dit onderwerp.

Wat typeert jouw aanpak in jouw rol als consulent?

Ik heb aardig wat meegemaakt in mijn leven. In heb nationaal en internationaal gewerkt, in rijke en in arme landen. In mijn eigen leven is ook niet alles van een leien dakje gegaan. Door al deze ervaringen kan ik goed luisteren en mezelf in de cliënt verplaatsen. Ik beschik over antennes om te voelen en te begrijpen. Ik kruip in de huid van de client om te onderzoeken; zijn persoon, zijn situatie, zijn dromen én zijn belemmeringen. Daarin ga ik best ver en schroom soms de confrontatie niet. Dat doe ik om de client bewust te maken van zijn mogelijkheden door ook buiten de gebaande paden te denken. Op deze manier verdien ik het vertrouwen van de cliënt. Ik gebruik vaak de ‘vertrager.’ Ik neem de tijd om  samen met de client een analyse te maken om de mogelijkheden te achterhalen. Niet te snel te concluderen wat de beste optie zou zijn. Alternatieven goed te bekijken en te wegen. Op deze manier ontdekt de client vaak zijn gewenste bestemming.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

In mijn werk ervaar ik drie patronen. De eerste is dat mijn client hernieuwd terugkomt in de wereld waaruit hij afkomstig is. Hernieuwd is dan: meer relaxed, niet meer zo ambitieus om de beste te willen zijn.

Het komt ook voor dat een cliënt partieel terug gaat in zijn oude baan en dat gaat combineren met een hobby, waaruit hij veel voldoening haalt en waarmee jij soms ook geld kan verdienen. Een client van mij beheerst een taal van een bijzonder land heel erg goed. Deze taal is zó bijzonder dat weinig mensen in Nederland deze taal spreken. Hij is toen als hobby reizen gaan organiseren naar dat land. Met zijn hobby verdient hij nu ook geld.

Er zijn ook cliënten die radicaal het roer omgooien en weggaan uit hun vorige baan en iets heel anders gaan doen. Dat heeft vaak te maken met het realiseren van een droom op basis van hun hobby. Zo heeft een van mijn cliënten zijn topbaan in de financiële sector opgezegd en is wijn gaan verbouwen in Frankrijk en met groot succes, mentaal én financieel.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Mijn eerste tip is: Heb het lef om al jouw mogelijkheden te onderzoeken, om breed te denken en te voelen. Reflecteer en durf te kijken naar al jouw alternatieven.  

Mijn tweede tip: Gebruik de vertrager om een en ander goed te kunnen onderzoeken en te overwegen. Beslis niet te snel.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Ik ben resultaatgericht. Uiteindelijk gaat het erom dat mijn client een zinvolle bestemming vindt. Nieuwe baan in oude wereld. Nieuwe baan combineren met hobby. Of radicaal iets nieuws. Het maakt niet uit, als een cliënt maar nieuwe energie en geluk voelt stromen. Soms is het lastig, maar dan geef ik niet op. En, als dan een cliënt zijn nieuwe bestemming heeft gevonden en mij na een half jaar belt dat het goed bevalt… ja, dan is dat natuurlijk ook heel bevredigend voor mij.

Wilt u meer weten over Sven Gudde en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

(*) David Crosby – Rusty And Blue – Album: It’s All Coming Back To Me Now

How can I sweep these words into a cluster
Put ‘em in a pile like feathers on your floor?
Voyages and sea forests deep blue and rusty
Sew ‘em in a satchel ’n leave ‘em at your door

People’s lives, people’s whose lives
They fascinate me
All my life, all my life
I’ve wanted to understand

There’s a man on the corner he’s got the moon in his eyes
He just comes here to visit and he wears a disguise
And I wonder if he’s looking for friends or for truth
I think he’s calling for some in that telephone booth

And the smiling woman answers
She defeats fear with her eyes
She thinks life’s fine so I think she’s wise
And my heart wants to give her a gift so grand
That it will speak for me and tell her just where I stand

And I stand on a pillar and it’s melting like ice
Of years that I’ve lived and some I’ve lived twice
And I have all these feathers and leaves on my floor
That I don’t want just blowing around loose anymore

And I feel a need to gather to rummage and fetch
To shake out my life and give it a stretch
To bring shells to the surface, give ‘em to you
Gifts from the sea floor rusty and blue

Now these two lives hold my attention quite well
You see lives almost never run parallel
Like the boards in the flooring all deep grained and worn
Fated and fitted long before we were born

People’s lives, people’s whose lives
They fascinate me
All my life, all my life
I’ve wanted to understand

Understand

AANDACHT EN TIJD VOOR MENSEN – Astrid van Eijk

Door Derick Maarleveld

‘Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met de nodige – onvermijdelijke – tegenslag. Dat hoort bij het leven…  Ik laat mijn cliënten ook naar de andere kant kijken, waarbij er natuurlijk eerst aandacht is voor dat waar ze mee worstelen. Daarna hoop ik samen de positieve kanten van het (werkzame) leven weer te kunnen benoemen. Ik ben in staat om mensen naar de lichte kant te laten kijken, waardoor zij hun eigen energie hervinden en weer in beweging komen.’   Dat doe ik vanuit mijn eigen levensmotto, vrij naar een citaat van Arianne Huffington; “My mission in life is not merely to survive, but to thrive & to do so with some passion, some compassion , some humour & some style….” –  Astrid van Eijk

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag Astrid van Eijk, consulent van de vestiging in Den Haag.

Astrid is jarenlang actief geweest in haar rol als zelfstandig ondernemer in de arbeidsmarktbemiddeling met diverse vestigingen in Zuid-Holland. Haar interesse is al tijden bij datgene wat mensen beweegt en hoe zij dat kan toepassen in de arbeidsmarkt. In 2008 verbindt zij zich aan Van Ede & Partners en vallen de diverse interessegebieden als puzzelstukjes in elkaar. Als consulent gebruikt zij haar expertise als arbeidsmarktbemiddelaar en -deskundige in haar werk als coach en trainer binnen Van Ede & Partners.

Astrid van Eijk, consulent Van Ede & Partners Den Haag

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Astrid: Ik voel me verbonden met Van Ede & Partners door het gedachtengoed, dat uitgaat van de positieve instelling van mensen, alsmede een bepaalde vorm van onbaatzuchtigheid. Vanuit dat gedachtengoed en oprechte betrokkenheid zijn we in staat mooie dingen doen voor en met onze cliënten, die dat vaak heel hard nodig hebben. Alle mensen zijn uniek en het universum is vriendelijk. Dat zijn twee mooie gedachten uit ons gedachtengoed.

Wij begeleiden cliënten vanuit een positieve grondhouding naar wat voor hen een goede bestemming zou kunnen zijn. Een bestemming waar zij kunnen doen wat voor hen belangrijk is. Het universum is vriendelijk betekent dat je vertrouwen mag hebben in jezelf en jouw omgeving, dat de meeste mensen deugen en het beste met je voor hebben en dat je vanuit dat vertrouwen de wereld tegemoet kunt treden. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld, dan kunnen we best concluderen dat de wereld zich nog nooit zo mooi heeft ontwikkeld. En dat, ondanks alle ellende in het dagelijkse nieuws met aanslagen, oorlogen en overstromingen. Denk vanuit deze positieve grondhouding, maak het leven wat lichter en luchtiger. Heb vertrouwen in jouw omgeving en vooral in jezelf en je talenten.

Ik stimuleer mijn cliënten vanuit een metapositie naar zichzelf te kijken, ik laat hen een beetje afstand nemen. Ik visualiseer dat met de zogenaamde Google Earth-theorie: Ga eens op de maan zitten en zoom vanuit die positie naar het heelal,  kijk naar de wereldbol, naar de continenten, de landen, de steden, straten en huizen. In één van die huizen zit de cliënt in één kamer met een heel groot probleem. Zo beschouwd lukt het cliënten vaak om wat meer afstand te nemen van dat probleem, zonder dat je het weg-relativeert. Daarmee maak je het wat lichter en vaak wat beter te hanteren.

Mijn drijfveer is om mensen te mogen begeleiden op hun pad naar nieuwe inzichten en het onderzoeken van hun talenten en vaardigheden, waardoor ze beter in staat zijn keuzes te maken die in deze fase van hun leven bij ze passen.. Daarmee laten wij hen op een andere manier naar zichzelf en hun toekomstige rol in de arbeidsmarkt kijken. Als de cliënten het proces van zelfinzicht kunnen verinnerlijken en daardoor hun eigen rol durven pakken, dan komen cliënten weer in beweging, niet allen in het werk maar ook in hun privéleven. Ik kan soms echt geraakt worden als ik zie wat het proces bij Van Ede & Partners voor cliënten doet.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Mijn collega’s noemen mij het zonnetje in huis. Ik ben een optimistisch, positief ingesteld mens. Zo voel ik het zelf ook, ondanks het feit dat ook ik natuurlijk de nodige tegenslagen heb gekend. Ik blijf het bijzonder vinden dat cliënten de schaduwkanten van hun leven met me willen delen en heb ervaren dat ik in staat ben om die schaduwkant te keren in een positieve flow. 

Naast het 1-op-1 coachen van cliënten krijg ik enorm veel energie van de groepstrainingen die onderdeel uitmaken van het traject dat Van Ede biedt. Ik vind de dynamiek in groepen heel boeiend, omdat we met en van elkaar kunnen leren. Ik probeer het ook daar wat lichter te maken. Samen met de deelnemers gaan we op zoek waar zij weer energie van krijgen. Dat zit bij iedere cliënt op een ander abstractieniveau en van deze verschillen leren we allemaal.

Binnen Van Ede & Partners geef ik een aantal trainingen en workshops. Ik verzorg o.a. de Campagnetraining en geef ook training over burn-out- & stresspreventie/-interventie.  In deze workshop is er aandacht en tijd om te achterhalen waardoor zij burn-out zijn geraakt. Hoe waren de omstandigheden en de omgang met hun omgeving? Vervolgens kijken we met elkaar wat hen energie geeft, waardoor zij weer uit die burn-out klauteren of voorkomen wordt dat ze burn out raken.  Mijn ervaring is dat, als je aandacht en tijd geeft aan wat voor mensen het beste bij hen past, dat zij dan de weg naar boven weer vinden.

Dat geldt in de begeleidingstrajecten met cliënten binnen van Ede & Partners, maar ook in mijn andere werk in het bedrijfsleven. Hoe voorkom je een burn-out? Regelmatig aandacht en tijd, dat behoren we mensen te geven, dat behoren managers aan hun medewerkers te geven, daar ligt echt ook een verantwoordelijkheid. Zowel aandacht voor hun werk en de hun werkomstandigheden, maar ook aandacht voor hun privé situatie. De omstandigheden op het werk en in privé beïnvloeden elkaar vice versa, het gaat dus om de welbekende werk-privé balans, vanuit oprechte belangstelling. Hoe gaat het met jou als mens? Aandacht en tijd helpt om problemen op te lossen of, liever nog, te voorkomen.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Dat is een mooi voorbeeld van een aantal jaren geleden, ik herinner het mij nog goed. Mijn client was een stevige, stoere man. Hij was heel boos en gekrenkt, vond dat hij niet eerlijk was behandeld door zijn werkgever. Na de eerste dag van de visieontwikkeling was hij negatief over deze training. Het was niet concreet genoeg. ‘Er moet gewoon een nieuwe baan komen. Daar gaat het om.’ Ik heb met hem gesproken en geprobeerd hem op een andere manier te laten kijken naar zijn situatie. Dat lukte nog niet echt, hij was er nog niet aan toe.

Tijdens de tweede dag van de visieontwikkeling komt hij een van onze collega’s tegen. Hij was nog steeds boos en vond dat, in de training, iedereen maar aardig zat te doen. ‘Er moet een nieuwe baan komen.’ Mijn collega consulent stelt hem de volgende vraag: ‘Heb jij er al eens over nagedacht of die mensen misschien ook gewoon aardig zouden kunnen zíjn? Gewoon aardig?’ Ik zag hem kijken naar mijn collega. De boodschap kwam binnen en hij heeft vanaf dat moment vanuit dit perspectief naar zichzelf en de ander gekeken. Gaandeweg het traject werd zijn mindset steeds positiever. Hij heeft het traject steeds positiever doorlopen en probeerde oprecht positief naar de wereld en naar zichzelf te kijken. Achteraf bleek deze vraag het keerpunt te zijn in zijn mindset en deze andere  houding leidde uiteindelijk naar een nieuwe baan. Ik spreek hem nog jaarlijks en hij komt iedere keer weer terug op dit inzicht en hoe dat zijn denken en houding heeft veranderd. Dat vind ik heel mooi!

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Laat het over je komen, durf je leven te leven! Go with the flow. Dompel je onder in het traject en haal eruit wat goed is voor jou, wat werkt voor jou en met welke consulent je daaraan wil werken. We hebben een fantastisch team met ieder voor zich zijn/haar eigen specifieke toegevoegde waarde, maak daar gebruik van. Durf te onderzoeken, de andere kant van de medaille te bekijken en ontdek hoe weer hoe te leven en te werken.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Succes is voor mij om te ervaren dat mijn cliënten de durf hebben om in hun traject uit te zoeken naar wat voor hen belangrijk is en open te staan voor de positieve kant van het (werkzame) leven.

Wilt u meer weten over Astrid van Eijk en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

JEZELF KENNEN EN DAARNAAR HANDELEN – Jan Maarten Bosch

Door Derick Maarleveld

Ik ben ervan overtuigd, dat de meeste cliënten het eigenlijk zelf wel weten, maar soms is het een beetje verstopt geraakt, is het een beetje op de achtergrond geraakt. Is er letterlijk een wolk voor de zon verschenen en is het even niet meer zo duidelijk. Het is dan tijd om het gesprek aan te gaan en vragen te stellen. – Jan Maarten Bosch

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Jan Maarten Bosch, consulent van de vestiging in Den Haag.

Jan Maarten legde met zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen de basis voor een diverse loopbaan in de B2B wereld van chemie, materialen en farmacie. Hij  heeft gewoond en gewerkt in Azië, Noord en Zuid Amerika en Europa. Hij was actief in verschillende rollen; managing director, commerciëel management, finance, management development en strategieontwikkeling. Een allround business leader, die sinds enkele jaren zijn talent inzet voor zijn business consultancy unBusual. Daarnaast is hij verbonden aan Van Ede & Partners als consulent.

Jan Maarten Bosch, consulent Van Ede & Partners Den Haag

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Jan Maarten: Iedereen doet ertoe en bij Van Ede kun je een bijdrage leveren om mensen er (weer) toe te laten doen, om hen een stukje verder te helpen door een stuk van de weg met hen mee te lopen. Ik ben zeer geïnteresseerd in het unieke verhaal van cliënten en vindt het een voorrecht cliënten te mogen begeleiden in het proces om zichzelf te herkennen en te erkennen. Ik leer er bovendien dagelijks van. Mijn drijfveer is om mensen te laten inzien dat zij ertoe doen, dat zij unieke talenten hebben en weer mee gaan doen.

Willen, kunnen, durven én doen

Dat talent, dat noem ik ook wel: willen, kunnen en durven. Dat is een onderdeel van hun DNA, dat is er, in henzelf. Ik beschouw het mijn taak om cliënten zichzelf weer te laten ontdekken. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat durven ze? En, niet onbelangrijk, wat gaan ze er mee doen? Ik leef en werk vanuit de overtuiging dat iedereen zichzelf best (her)kent, maar dit wellicht even niet expliciet kan maken, of zich afvraagt hoe één en ander past bij nieuwe omstandigheden of nieuwe bestemming.

Mensen eerst

Mijn keuze voor DSM was er een voor B2B, in de veronderstelling dat ik, naast collega’s, ook met klanten veel 1-op-1 zou kunnen werken, een relatie aangaan. Voor elk persoon, individueel te bekijken wat zij willen, kunnen, durven … en doen. Achteraf kijkend heb ik altijd mijn mensen centraal gesteld. Zij waren voor mij belangrijker dan het product wat we verkochten, of de markt waarin we werkten. De begeleiding van mensen bij hun (persoonlijke) ontwikkeling is daarbij voor mij altijd belangrijk geweest. Ik ben bij DSM ook verantwoordelijk geweest voor management development, daarvoor wordt je niet toevallig gevraagd. Kennelijk zat het werken met mensen in mijn bloed. Bij Van Ede & Partners is dat nu mijn hoofdrol geworden.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Ik ben consulent van individuele cliënten en begeleidt hen in het hele traject. Van de weg naar binnen tot en met de weg naar buiten. Van herkenning naar erkenning. Ik ben ook trainer van groepen in de campagnefase. In deze fase train ik cliënten hun aanbod naar de markt goed te kunnen uitdragen. Ik stimuleer hen naar buiten te gaan, om na de reflectiefase in actie te komen. Om te gaan netwerken, met mensen te gaan praten, om uit te zoeken bij welke vraag hun aanbod past.

Tussen droom en realiteit ligt ergens de juiste weg

Als marketeer bij DSM dachten wij vanuit de markt (outside > in), maar ook vanuit onszelf (inside > out). Ik realiseer me dat we dat bij Van Ede & Partners ook doen. Ik vind het belangrijk om een koppeling te maken tussen de vraag, de behoefte in de markt, en het aanbod van de client. Dat aanbod zit meestal in een balans tussen droom, wat wil ik en realiteit, wat is (nu) mogelijk. Die balans vinden, en daarmee in grote of kleine stappen op weg naar die droom, beschouw ik als de juiste weg.

Internationale rol in internationaal netwerk

Ik vertegenwoordig Van Ede & Partners ook in een internationaal gezelschap van soortgelijke bureaus en zit sinds kort in het bestuur ervan. Wij willen vakinhoudelijk van elkaar leren en ondernemen ook gezamenlijk commerciële activiteiten. Onze cliënten kunnen dus over een wereldwijd internationaal  netwerk beschikken, als zij deze behoefte hebben.

Wat typeert jouw aanpak in jouw rol als consulent?

Ik ben optimistisch van aard en geloof oprecht in de stroom van de rivier als beeld voor een positieve levenshouding dat er altijd wel een oplossing komt voor ieder probleem. Heb vertrouwen.

De stroom van de rivier

‘Er was eens een rivier die door de woestijn meandert. De zon doet zijn werk en verdampt de rivier. Tot wanhoop van de rivier zelf die persé naar de zee wil. De damp worden druppels en komen op een goed moment ergens uit de lucht vallen en vormen weer een nieuwe rivier.’

Het is zaak dat de client de stroom van zijn rivier volgt. Hij kan af en toe best een dammetje maken om de stroom een zetje naar links of rechts te geven, maar de client doet er goed aan de hoofdstroom (zijn willen, kunnen en durven) te laten voor wat de rivier wil. De client hoeft niet aan de hoofdstroom te komen, maar zich laten verrassen waar deze naartoe leidt. Eventueel als damp dus. Ik zie de metafoor van de stroom van de rivier als de weg die de client aflegt naar zijn nieuwe bestemming.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een cliënt heeft een enorme deuk opgelopen door zijn ontslag. Hij is qua karakter niet erg assertief, geen haantje de voorste. Weg is zijn zelfvertrouwen. Hij zit in een diep dal. Ik begeleidt deze client door te proberen zijn situatie goed te begrijpen, ik vraag veel, we praten veel. Daardoor gaat hij ‘het’ ook begrijpen en zijn nieuwe situatie leren accepteren. In feite weet mijn cliënt precies wat er aan de hand is, maar is zijn zicht op de werkelijkheid wat verstopt achter een grote wolk. Door hem vragen te stellen, hem te begrijpen en bepaalde zaken op te merken, die hij zelf nog niet heeft gezien, klimt mijn client uit zijn dal en maakt de gaandeweg omslag naar What’s next. Je ziet zijn zelfvertrouwen gaandeweg terugkomen.  Gaandeweg, stap-voor-stap, voorbeeld-na-voorbeeld, reactie-na-reactie. De cliënt gaat op weg naar zijn nieuwe bestemming, nadat hij weer zicht heeft op zichzelf. Hij vindt een mooie baan, in  zijn oude vak als CFO, maar nu in een andere branche.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Mijn opa zei mij vroeger altijd: ‘Jezelf kennen en daarnaar handelen’. Ik heb dan ook twee tips die te maken hebben met de weg naar binnen én de weg naar buiten.

Ik gun het de client om zijn zelfanalyse zorgvuldig te schrijven, niet af te raffelen. Neem de tijd om jezelf (weer) te leren kennen. Ook als je haast hebt, juist als je haast hebt. Bij jezelf stil te staan, het willen en kunnen te bekijken. Reflectie geeft inzicht. Beloon jezelf met dat inzicht. Kortom, besteed tijd aan het jezelf leren kennen.

Dat brengt mij op mijn tweede tip:  daarnaar te handelen. Neem jezelf mee en ga op pad. Ga erop uit. Ga netwerken. Blijf niet thuis zitten, maar ga in gesprek met mensen uit je netwerk. Ga jezelf oriënteren, stel vragen en toets je reflectie en andere ideeën die je hebt. Kom in de actiemodus. Cliënten die in actie komen vinden doorgaans hun nieuwe bestemming.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Die grote grijns op het gezicht van mijn client die zijn bestemming heeft gevonden. Dat is wel een crowning moment! Het gaat natuurlijk wel om het resultaat. Maar succes is ook wat ik van mijn client heb kunnen leren, van zijn of haar levenspad, de tegenwind en manier om hiermee om te gaan. Het is een voorrecht dit werk te mogen doen.

Wilt u meer weten over Jan Maarten Bosch en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING DOOR ZELFINZICHT EN BETROKKENHEID- Derick Maarleveld

‘Het is eigenlijk net als in de liefde. Je partnerkeuze neem je toch ook serieus? Zo moet het ook gaan met werk en het vinden van een bedrijf of organisatie, die bij jou past, waarmee jij je verbonden voelt.’ – Derick Maarleveld

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners vandaag het verslag van een gesprek met Derick Maarleveld, consulent van de vestiging in Den Haag. Na zijn rechtenstudie werkte Derick bij Procter & Gamble. Hij was verantwoordelijk voor de businessresultaten en de training-on-the-job van zijn medewerkers. Daarna leidde hij het familiebedrijf Maarleveld & Co, importeur van parfumerieën en cosmetica. Sinds 2013 is hij verbonden aan Van Ede & Partners in Den Haag. Daarnaast heeft hij zijn eigen adviesbureau, People & Company. P&C werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in bedrijven en organisaties. Voor P&C doet Derick ook onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid en publiceert over dit onderwerp.

mr. Derick Maarleveld, consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Derick: Ik voel me verbonden aan de ambitie van Van Ede & Partners om cliënten te begeleiden naar een nieuwe bestemming in hun zakelijke leven. Dat kan een baan zijn als werknemer, een opdracht voor een zelfstandige, een rol als vrijwilliger of andere zinvolle bezigheden.

Mijn drijfveer is het ontwikkelen van mensen. Persoonlijke ontwikkeling van mensen is mijn natuurlijke rol. In het zakenleven, bij Procter & Gamble en in ons familiebedrijf, voelde ik me altijd verantwoordelijk voor de business resultaten én voor de ontwikkeling van mensen. Ik zie de betrokkenheid en de ontwikkeling van mijn medewerkers als noodzakelijke voorwaarde voor het effectief kunnen werken met klanten. Mensen zijn dus belangrijker dan klanten; het begint allemaal bij de mensen!

Bij Van Ede & Partners begeleiden wij mensen in het opdoen van zelfinzicht, waardoor zij een gefundeerde keuze kunnen maken voor een bepaalde rol of functie en in welke omgeving zij deze rol willen innemen. Persoonlijke ontwikkeling door zelfinzicht. Voor mij is mijn werk bij Van Ede & Partners een mooie aanvulling op mijn werk in het bedrijfsleven.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners?

Ik ben consulent en begeleid cliënten tijdens hun traject door het voeren van persoonlijke gesprekken. Mijn focus is mijn cliënten te helpen hun levensmotto te laten ontdekken. Ieder mens heeft talent en het is de kunst dit talent te vinden. Door te analyseren wat de typische of natuurlijke bijdrage van de client in het verleden is, kan de client zijn natuurlijke rol, zijn talent, ontdekken. Bewustzijn van dit talent geeft de cliënt de mogelijkheid om passende rollen of functies te bedenken. En, vervolgens de omgevingen (branches, sectoren) te bepalen, waarin deze rol kan worden vervuld. Op basis van dit zelfinzicht stimuleer ik mijn cliënt zijn gewenste combinaties van rol en omgeving te bepalen, waardoor er een aantal mogelijke zoekrichtingen ontstaan.

Naast deze persoonlijke gesprekken verzorg ik een aantal trainingen: ‘Overtuigend (jezelf) Verkopen’, waarin ik cliënten leer te redeneren vanuit de behoefte van de werkgever of opdrachtgever en deze behoefte te koppelen aan hun talent. ‘Leiding geven aan de BV-Ik’ geeft de client handvatten om in zijn persoonlijke en zakelijke leven effectiever te zijn. ‘Begin jouw eigen Bedrijf’ is een begeleidingstraject voor zelfstandige ondernemers. Samen met een aantal oud-cliënten organiseer ik het Van Ede Netwerk, waarin wij cliënten en oud-cliënten faciliteren met intervisie- en netwerkactiviteiten. 

Wat typeert jouw aanpak in jouw rol als consulent?

Mijn vier kernwaarden zijn: Vertrouwen – Veiligheid en Aandacht – Analyse. Als consulent geef ik én vraag ik 100% vertrouwen aan en van mijn cliënten, direct vanaf onze eerste ontmoeting. Ik werk analytisch vanuit hun zelfanalyse én onze gesprekken, met aandacht voor de mens achter de cliënt. Dat vraagt ook om te luisteren naar intuïtieve impulsen. Samen werk de client ik vanuit het NU naar het DAN, op zoek naar zijn levensmotto en zijn gewenste toekomstbeeld.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een jonge, talentvolle man, afgestudeerd in twee studies, werkt bij een wetenschappelijke instelling, waarin hij onderzoek doet. Zijn ontwikkeling stokt en een gevoel van onbehagen bekruipt hem. Hij solliciteert bij een aantal organisaties en wordt niet één keer uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dat is vreemd voor een zeer getalenteerd persoon en dat bevordert niet zijn zelfvertrouwen. Uit analyse van zijn sollicitatiebrieven blijkt dat hij niet goed kan verwoorden wat zijn echte ambitie is en niet overtuigend kan motiveren waarom hij deze baan bij de bewuste organisatie ambieert.

Door zelfanalyse ontdekt hij zijn levensmotto: het faciliteren van de ontwikkeling van professionals. Dit motto vraagt om een werkomgeving waarin professionals zichzelf kunnen ontwikkelen door van elkaar te leren. Op basis van dit levensmotto gaat hij thematisch netwerken. Hij onderzoekt de mogelijkheden hoe en waar hij zijn talent tot uiting kan laten komen. Door het voeren van deze netwerkgesprekken groeit zijn zelfvertrouwen en vindt hij een mooie passende baan, bij een instituut dat zich bezig houdt met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Een wereld van professionals, waarin verschillende rollen hem passen!

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

In eerste instantie is het een noodzakelijke voorwaarde om op zoek te gaan naar jouw levensmotto en jouw mogelijke rollen. Immers, als je niet weet waar je naar toe wilt gaan, dan zul je de weg ook niet vinden; ‘If you don’t know where you ‘re going to, you will never arrive.’ Vervolgens is het zaak de juiste organisatie te vinden, daar waar jij jezelf thuis voelt, waarbij je betrokken bent. Daarvoor zijn vier elementen van belang: Voel je jezelf verbonden met de missie, waarden en visie van deze organisatie en met de mensen binnen deze organisatie? (Verbinding) Zijn de wederzijdse verwachtingen over rol, functie en doelen duidelijk? (Verwachting) Kun je in jouw nieuwe rol doen wat je leuk vindt, wat je goed kunt? (Talent) En, last but not least, wat zijn jouw groeimogelijkheden binnen deze organisatie, hoe kun jij jezelf verder ontwikkelen? (Groei) Als aan deze vier elementen is voldaan, dan zul je een betrokken medewerker voor deze organisatie zijn en zul je productiever én gelukkiger zijn!

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?                                    

Succes voor mij is, dat mijn client inzicht heeft verkregen in zijn/haar levensmotto, waardoor mijn client zijn/haar bestemming vindt, én daardoor gelukkig wordt. Als ik het bericht ontvang dat ‘het’ is gelukt, kun je mij wegdragen en leef ik een paar dagen in de wolken… een mooi gevoel.

Wilt u meer weten over Derick Maarleveld en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

DE VRIJHEID OM TE KIEZEN – Tineke Pacqué

Door Derick Maarleveld

Ieder mens heeft de vrijheid om te kiezen hoe te leven.  Maak gebruik van deze keuzevrijheid. Dat vraagt om diepgaand zelfonderzoek naar persoonlijkheid, krachten en talenten. Dat is hard werken, maar geeft je wel de mogelijkheid om jouw plek in deze wereld in te nemen.’ – Tineke Pacqué

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Tineke Pacqué, consulent van de vestiging in Den Haag.

Tineke heeft veranderingen geregisseerd en gerealiseerd bij zowel non-profit als profit organisaties. Daarnaast beschikt zij over een uitgebreide management ervaring, zowel in de zorg als in de zakelijke dienstverlening, en training / coaching op het vlak van commerciële performance, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en communicatie. Daarbij blijft zij met haar cliënten niet hangen op het niveau van vaardigheden en gedrag, maar gaat zij samen op zoek naar de belemmeringen, waardoor die doelen nog niet zijn gerealiseerd.

Naast haar werk bij Van Ede & Partners heeft Tineke haar eigen onderneming: Thougether – verandermanagement – training – (team) coaching.

Tineke Pacque, consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Tineke: Ik geloof in de kracht van ontwikkeling en groei. Mensen die zich ontwikkelen zullen in hun leven persoonlijke groei meemaken. Ik hou ervan mensen in hun kracht te zetten, zichzelf te laten ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij de plek in de wereld kunnen innemen die zij ambiëren.

Bij Van Ede & Partners dragen wij bij aan deze ontwikkeling en groei van onze cliënten. Ieder mens heeft de vrijheid om te kiezen wie zij willen zijn. Om deze keuze te kunnen maken is het nodig om te begrijpen wie je bent. Want als je weet wie je bent, dan kun je een keuze maken wie je wil zijn. Welke plek je in deze wereld wil innemen. Ik vind het mooi om mijn cliënten te begeleiden in hun onderzoek om hun persoonlijkheid, talenten, drijfveren en waarden te ontdekken, zodat zij passende keuzes kunnen maken in hun leven.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Als consulent begeleid ik cliënten om hun persoonlijkheid, kracht en talenten te ontdekken. Dat noemen wij ‘de weg naar binnen’ om de passende weg naar buiten te vinden. Onze cliënten volgen een programma van trainingen en gesprekken, dat hen faciliteert in het ontdekken van hun kracht en talenten. Ik coach mijn cliënten en begeleid de InStroom- en Profieltrainingen.

Tijdens de InStroomtraining reflecteren en bezinnen cliënten zich op wat hun persoonlijk en professioneel leven hen tot nu toe heeft gebracht en koppelen dit aan hun verlangen, wensen en mogelijke stappen voor de toekomst. 

In de profieltraining gaan cliënten verder op zoek naar inzicht in hun persoonlijkheid, hun waarden, drijfveren, krachten en talenten. De cliënten kunnen op basis van dit inzicht kiezen wie zij willen zijn, welke plek zij in de wereld willen innemen. Dat kan werk zijn in een bepaalde rol, functie of project. Maar dat kan ook bezigheden zijn in de privésfeer, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Naast het formuleren van dit profiel leren wij onze cliënten ook om dit profiel effectief te kunnen communiceren; d.w.z. kort en bondig.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Eens had ik een client die het moeilijk vond om ‘de weg naar binnen’ te bewandelen. Deze client had moeite om haar persoonlijkheid, krachten en talenten te ontdekken. Zij ging niet ‘diep’ genoeg om echt te ontdekken wie zij is. Gevolg was dat zij nog niet in staat was om echt de keuze te maken wie zij wil zijn, waardoor haar aanbod naar de markt niet helemaal congruent was met haar echte kwaliteiten. Tijdens diverse sollicitaties kon zij daardoor ook niet zichzelf overtuigend presenteren, waardoor de baan haar niet werd aangeboden.

Zoals ik al eerder aangaf heeft ieder mens de vrijheid om te kiezen, maar daarvoor is wel noodzakelijk dat je ontdekt wie je bent en wie je wilt zijn. Deze client maakte eigenlijk geen gebruik van haar keuzevrijheid. In een vervolgtraject is deze client alsnog zichzelf dieper gaan analyseren, nu met positief gevolg. Zij vond toen wel haar gewenste baan. Soms is het nodig om cliënten in de praktijk te laten inzien dat er ‘iets’ mist en dat zij dieper moeten gaan om echt uit te vinden wie zij zijn, waardoor zij wel de ‘juiste keuzes’ kunnen maken. Ieder mens heeft deze keuzevrijheid, maar daar moet je wel gebruik van willen en durven maken.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Mijn tip is dan ook: maak gebruik van jouw vrijheid van keuze. Neem de moeite en de tijd om uit te vinden wie je bent, zodat je kunt beslissen wie je wil zijn. Heel logisch, maar niet altijd gemakkelijk om in de praktijk te realiseren. Dat vraagt serieus zelfonderzoek.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Succes voor mij is dat mijn cliënten hun plek op de wereld vinden. Daarvoor is wel nodig dat zij goed kunnen formuleren én communiceren waar deze plek is.

Wilt u meer weten over Tineke Pacqué en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!!

WEES ONBEVANGEN, STEL JE OPEN EN LAAT JE VERRASSEN – Rogier Huffnagel

Door Derick Maarleveld

‘Als consulent dragen wij geen waarheid over de ander, wij helpen door te bevragen en te reflecteren de waarheid in de ander geboren te worden.’ – Rogier Huffnagel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Rogier Huffnagel, consulent van de vestiging in Den Haag.

Rogier Huffnagel begeleidt al meer dan achttien jaar als executive en transition coach top executives en professionals. Hij brengt mensen bij hun talent om hun eigen maat en waarde te kennen en hun unieke pad te volgen. Hij verbindt mens met professie, zakelijkheid met ziel en nieuwe horizonnen met vervulling en vitaliteit. Hij organiseert masterclasses met thema’s als ‘Persoonlijk en Professioneel Leiderschap’, ‘De lenige professional’, ’Onderzoek van onszelf; de kracht van zelfreflectie’ en ‘Vrij zijn en inspiratie’.

drs. Rogier Huffnagel, consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Rogier: Mijn belangrijkste band met Van Ede & Partners is met het gemeenschappelijke gedachtegoed. Dat is dat wij de hele mens in zijn professie onder de loep nemen. Wij helpen mensen die in een transitie zitten inzicht in zichzelf te krijgen en dat inzicht om te zetten in acties. De verbinding van het spiritueel gewortelde gedachtegoed met de praxis, het doen, vind ik heel mooi.

Wat versta jij onder de hele mens?

In het Westen hebben we een wat eenzijdige manier van kijken naar onszelf. Alsof wij alleen ons denkvermogen zouden zijn, onze mentale kant. Natuurlijk speelt ons denkvermogen een grote rol in ons leven, maar we zijn meer dan alleen maar mentaal. We zijn ook fysiek, we zijn gevoelsmensen, met emotionele intelligentie, en we zijn ook spirituele wezens. Spiritueel in die zin dat spiritualiteit voor mij het vermogen is om betekenis te geven aan wat ons overkomt en wat we doen. Juist die dimensie speelt een grote rol in ons werk bij van Van Ede & Partners, want we helpen mensen terug te kijken naar wat ze bereikt hebben in hun leven tot nu toe en dat van betekenis te voorzien. We helpen hen ook om vooruit te kijken om betekenis te vinden voor de volgende stap in hun leven.

Wat versta jij onder betekenis?

Betekenis heeft te maken met hoe iemand vindt dat hij bedoeld is in het leven, welke rol hij speelt in het leven, en hoe hij zijn ervaringen daarin een plek geeft. Hoe duidt hij wat hem overkomt en wat zijn rol daarin is? Welke plaats neemt hij in op aarde? De mate waarin men in staat is betekenis te geven aan zijn leven, is bepalend voor de mate van vervulling die men ontleent aan zijn leven. Het vermogen om betekenis te geven noemen we de spirituele intelligentie van de mens.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Mijn primaire rol is die van consulent en daarnaast geef ik de masterclass ‘Persoonlijk en Professioneel Leiderschap’. Ook ben ik lid van de maatschap en geef mede richting aan ons ondernemerschap. De masterclass bestaat uit drie dagen en is bedoeld om verdieping in het zelfonderzoek van de client te realiseren. Op de eerste dag onderzoeken we hoe onze geest, ons denkvermogen werkt, wat gebeurt daar allemaal. Als je bewust stappen wil maken in het leven, is het belangrijk om te begrijpen wat de rol van ons denkvermogen is. De tweede dag gaat vooral over het levensverhaal van de client. Wat zijn achievements en welk verhaal heeft hij ‘geconstrueerd’?  Op de derde dag onderzoeken we het professionele leiderschap, het professionele verlangen van de cliënt en hoe hij daaraan vorm geeft. De rode draad is ‘what make us tick’, wat motiveert en drijft hem? En aan de andere kant kijken we naar belemmerende denkbeelden om in vrijheid te doen wat het diepste verlangen vormt. In de masterclass ‘proeven’ de cliënten iets van zichzelf en krijgen inzicht in zichzelf.

Als consulent vind ik het mooi om ‘blanco’ met cliënten in gesprek te gaan, ik heb geen waarheid over een ander. Door het bevragen en reflecteren over en weer ontstaat er een energie tussen de cliënt en mij die inzichten kunnen geven voor de cliënt en ook voor mijzelf. Ik leer ook van de cliënt. We leren over en weer van elkaar.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

In een masterclass ontdekte een cliënt dat hij enorme belemmeringen in zichzelf ervaart. Hij ervaarde dat als een muur en die wilde hij afbreken. Die muur bestaat uit denkbeelden die deze cliënt heeft. Die denkbeelden worden gevormd door zijn eigen gedachten en die gedachten kun je niet pakken, die kun je niet afbreken. Die muur is dus virtueel in de ‘mind’ van deze cliënt en zolang de cliënt denkt dat deze muur bestaat zal deze moeten worden afgebroken. Maar zodra de cliënt beseft dat de muur bestaat uit zijn eigen denkbeelden, dan kan hij heel snel het idee van een muur loslaten. Gedachten komen en gaan. Als de cliënt zich realiseert dat hij zijn gedachten kan loslaten dan zal de muur, zijn belemmerende gedachten, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat moet de cliënt zelf wel willen. ‘A thought is harmless until you believe it.’ Een belemmerende gedachte kun je heel snel loslaten, als je dat zelf wil.

Stel je komt een schemerige kamer binnen en in de hoek ligt een slang. Je schrikt en je wil weg rennen, maar snel doe je het licht aan en je ziet dat het geen slang is maar een stuk touw. Hoe lang doe je erover om te beseffen dat de slang eigenlijk een stuk touw is? Dat gaat in een splitsecond! Door het licht aan te doen krijg je en ander perspectief, een ander inzicht.

Toen deze cliënt begreep dat gedachten komen en gaan, en dat hij deze zelf kan loslaten, klaarde hij enorm op. Dit inzicht had direct een positieve impact hem. Hij liet zijn gedachten los en weg waren zijn belemmeringen. Dus het heeft zin om te reflecteren op je eigen denkbeelden, en zeker als ze je belemmeren. Je kunt je afvragen of dit soort belemmerende overtuigingen echt waar zijn en wie je zou zijn en wat je zou doen zonder deze overtuigingen.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?Wees onbevangen en stel je open. Cliënten komen hier allemaal met een vol hoofd met          gedachten en hebben allerlei verwachtingen. Die gevangenheid zit in onze mind. Als de cliënt zich open stelt voor nieuwe inzichten komen er nieuwe mogelijkheden. Wees onbevangen en laat je verrassen.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Socrates zei eens: ‘Ik ben op zoek naar de waarheid, ik weet helemaal niks, daarom stel ik zoveel vragen. Ik ben een vroedvrouw, want door het stellen van vragen help ik de waarheid in de ander geboren worden.’ Deze uitspraak van Socrates is eigenlijk het motto voor iedere coach. Wij dragen geen waarheid over de ander, wij helpen door te bevragen en te reflecteren de waarheid in de ander geboren te worden.

Wilt u meer weten over Rogier Huffnagel en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

NEEM VOLDOENDE TIJD VOOR ZELFREFLECTIE – Anjo Middel

Door Derick Maarleveld

‘Wij helpen mensen weer de zin in hun werk te laten voelen. Wat vinden zij belangrijk, wat vinden zij zinvol? Geen abstracte verhalen, maar we geven het samen vorm door deze zin concreet in werk te vertalen. Wat doe je ermee?’ – Anjo Middel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Anjo Middel, psycholoog en consulent van de vestiging in Den Haag.

Anjo studeerde Arbeids- & Organisatie-psychologie en werkte zowel in de overheid (Politie, Ministeries) en in dienstverlening (banken en verzekeraars), als ook voor een commerciële omgeving (retail).  Zij is een bevlogen en gecertificeerde loopbaanprofessional en ervaren trainer met een sterke focus op de ontwikkeling van mensen in hun eigenheid, waardoor inspiratie, echtheid en effectiviteit hand in hand kunnen gaan in hun werk. Haar persoonlijke inspiratie vindt zij in de verbinding tussen bezieling en zakelijke effectiviteit. Anjo is al meer dan tien jaar verbonden aan Van Ede & Partners als psycholoog en consulent en heeft daarnaast haar eigen praktijk: AMP Consultancy.

drs. Anjo Middel, psycholoog en consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Anjo: Het gedachtegoed van Van Ede & Partners ervaar ik als uitermate actueel in de huidige tijd, waarin veel gebeurt op de arbeidsmarkt. Er is gebrek aan bezieling, er zijn burn-outs en een toenemend aantal depressies. Dat is nog nooit is zo groot geweest.

Wij helpen mensen weer de zin in hun werk te laten voelen. Wat vinden zij belangrijk, wat vinden zij zinvol? Geen abstracte verhalen, maar we geven het vorm door deze zin concreet in werk te vertalen. Wat doe je ermee? Hoe handel je vanuit wat jij waardevol en zinvol vindt? Door te handelen vanuit de waarden van de client en vanuit wie de client is. Wij werken vanuit congruentie tussen hoofd, hart en buik. Rationaliteit, emotionaliteit en handelen. Dingen waarover je nadenkt, het rationele, ook dingen waar je van houdt, waar je affiniteit ligt, waar je bezieling ligt. Maar ook wat je ermee doet, hoe je er een bestemming aangeeft, die bij jou past. Dat kan werk zijn maar ook andere zaken in het leven.

Mijn drijfveer is een bijdrage te leveren aan mensen, die geen bezieling meer voelen of nooit hebben gehad, hun bezieling weer terug te krijgen. Ik zie vaak mensen met doffe ogen binnen komen, zij zijn hun bezieling kwijt, ze hebben geen zin meer, ze zijn moe, voelen zich mat en vertellen vaak dat ze het gevoel hebben geleefd te worden, geen pro-actieve keuzes (meer) te maken en handelen volgens de automatische piloot. Dan gaan we met ze aan de slag in deze mooie omgeving. Dat omkeren, het hervinden van hun bezieling en hun persoonlijke eigenwaarde vind ik mooi. Ze krijgen dan die mooie glimmers in hun ogen.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Ik beweeg en ontwikkel me graag, ik doe graag nieuwe dingen naast elkaar, ik leer graag,  wil me blijven ontwikkelen. Dat is ook zichtbaar in mijn werk bij Van Ede & Partners. Ik heb verschillende rollen bij Van Ede & Partners, hier in Den Haag en ook landelijk. Ik ben voorzitter van de landelijke psychologenoverleg, lid van de selectiecommissie voor nieuwe consulenten en psychologen. Ik organiseer de leergang voor nieuwe collega’s. Verder ben ik trainer van de profiel – en de campagnetraining. Ik ontwikkel regelmatig nieuwe trainingen, ben mentor voor nieuwe collega’s, begeleid hen in hun nieuwe leren. Dat laatste is ook heel leuk om te doen, te sparren met  nieuwe collega’s, daar leer ik ook weer van. Dit alles naast mijn begeleidende rol als psycholoog en consulent, hier in Den Haag en ook in Zeist.

De rol van de psycholoog

In mijn werk zie en spreek ik veel mensen, waardoor ik snel hun blinde vlekken kan zien en  benoemen. Ik adviseer ze om stapje voor stapje de goede richting in te gaan. Bijvoorbeeld als een client de ambitie heeft om over te stappen in een nieuwe rol of naar een nieuwe sector, dan zien zij vaak op tegen zo’n grote stap en denken dat gaat me toch niet lukken. Ik stimuleer hen dan toe te werken naar hun doel door kleine en vooral haalbare stapjes te zetten. Geen grote doelstellingen ver weg, maar kleine concrete stapjes. Wat zou je vanmiddag al kunnen doen? Heel praktische stappen in het hier en nu, in de richting waar de client naar toe wil. Kleine successen creëren, daar gaat het vaak om. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen in die nieuwe richting. Dat geeft vertrouwen en maakt een overstap naar een nieuwe rol of sector veel gemakkelijker. Dat is typerend voor mijn werkwijze.

De rol als psycholoog ligt het dichtst bij mij, met name de 1-op-1 gesprekken met mijn cliënten. Het mooie is het vertrouwen dat je geeft én krijgt, waardoor er van alles kan gebeuren, er allerlei openingen ontstaan die ik zelf soms ook niet voor mogelijk houd. Door een grondige voorbereiding, door vragen te stellen, door mijn kennis en ervaring, maar ook door mijn intuïtie in te zetten, stel ik mij open voor de ander, waardoor er allerlei mooie dingen kunnen gebeuren.

De ontmoetingen met al die verschillende mensen, de diversiteit van al deze rollen, het schakelen van de ene naar de andere rol, dat  maakt mijn werk heel boeiend.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een ondernemer was failliet gegaan. Hij kwam binnen met een rood hoofd van de stress. Hij liet mij zijn Cv zien en wilde mijn advies voor een sollicitatie die hij de volgende dag zou gaan doen. Hij had nog nooit gesolliciteerd en was enorm gespannen. Voor hem was dit een heel acuut en concreet probleem. Hij ging solliciteren op een rol die niet bij hem paste, waarvan ik zag dat hij daardoor niet gelukkig zou worden. Hij was altijd ondernemer geweest met de verantwoordelijkheid voor veel medewerkers. Hij solliciteerde op een rol als medewerker in een salesteam, een veel te kleine rol. Hij voelde een enorme urgentie. Hij had nog nooit gesolliciteerd en zijn Cv zag er niet zo goed uit.

Ik heb met hem gesproken over die urgentie. Was het wel nodig om zo snel te gaan solliciteren? Toen bleek dat hij meer tijd had dan hij zelf voelde. Ik adviseerde hem niet direct te gaan solliciteren, maar met mij een aantal gesprekken te doen, om al zijn opties eens rustig op een rijtje te zetten. Ik heb hem tot rust gebracht. Samen analyseerden wij waarom hij failliet was gegaan en kwamen tot de conclusie dat hij botte pech had gehad, mede door de crisis. Hij zat enorm met zijn ‘falen’ voor zijn gezin. Door onze gesprekken kreeg hij weer vertrouwen in zichzelf en zijn kunnen. Uiteindelijk is hij opnieuw gaan ondernemen in een andere branche en heeft een nieuw én succesvol bedrijf opgebouwd.

Een ander voorbeeld. Een cliënt van de UAF, de vluchtelingenorganisatie. Een vrouw uit Irak, een medisch analiste, zeer sociaal en intelligent. Ze sprak nog matig Nederlands. Ze was dankbaar voor de kans die ze in Nederland kreeg. Ze was zoekende en ‘eager’ om te leren. Samen onderzoeken we hoe Nederlanders tegen haar aankijken om haar zelfvertrouwen op te bouwen. Ze had iets innemends, ze had een enorme gunfactor. Via netwerkcontacten kwam ze in gesprek met mensen van een ziekenhuis en werd uitgenodigd om te solliciteren. Toen bleek ze ook nog eens zwanger te zijn. De selectiecommissie wilde haar graag hebben en dacht aan de langere termijn en bod haar toch die baan aan. Zij is inmiddels helemaal geïntegreerd in Nederland.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Neem voldoende tijd voor zelfreflectie. Heel veel cliënten komen in onrust en angst bij ons binnen, met een drive om zo snel mogelijk weer een baan te vinden. Dat is de grootste fout die je kunt maken, want vaak blijf je dan in het zelfde spoor doorgaan. Het spoor, waarin het niet goed ging. Het is belangrijk stil te staan bij de vraag waarom het fout ging in dat spoor en te onderzoeken of er ook andere mogelijkheden zijn. Er zijn vaak veel meer opties voor een nieuwe baan dan cliënten in eerste instantie denken.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

De client ben jezelf. Mijn ervaring is dat de trajecten waar ik zelf het meeste van leer, die voor mij inspirerend zijn, voor de cliënten het meest succesvol zijn. Door geïnspireerde gesprekken met cliënten ontwikkelen we samen, leren wij samen. Cliënten verbazen mij vaak door hun leervermogen en hun veerkracht om weer nieuwe stappen te zetten. Het is een soort gezamenlijke verwondering waarin we zitten, er gebeurt iets heel wezenlijks. Het is soms bijna magisch als mensen iets gaan doen wat ik van tevoren niet had kunnen voorspellen, waar zij zelf heel blij mee zijn. Daar kan ik heel blij van worden. Dit gebeurt bij veel cliënten, bij al onze consulenten. Binnen van Ede & Partners staan wij open voor nieuwe leerervaringen, waardoor wij collectief onszelf blijven ontwikkelen en daardoor beter onze cliënten kunnen begeleiden. Dat noem ik het collectief succes van Van Ede & Partners.

Wilt u meer weten over Anjo Middel en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

HET GEVOEL ERTOE TE DOEN – Karin Leemans-van Rattingen en Nathalie Alewijnse

door Derick Maarleveld

‘Je ziet cliënten een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Ze komen vaak met een zware last binnen en maken dan een metamorfose mee, waardoor ze weer gaan geloven in zichzelf en in de wereld.’ – Karin Leemans-van Rattingen

‘Het gevoel dat je hebt als je je iets kan bijdragen aan de mensen die hier komen, dat je bijdraagt aan hun succes. Dan kan mijn dag niet meer stuk.’ – Nathalie Alewijnse

Karin en Nathalie vormen het kloppende hart van de Van Ede & Partners organisatie in Den Haag. Karin is al zeventien jaar als office manager verbonden aan Van Ede & Partners. Na haar loopbaan in de bancaire sector, bij handelsmaatschappijen en in de kunstwereld kwam deze allrounder naar Van Ede & Partners. Ook Nathalie werkte bij verschillende werkgevers, waaronder KPN, NLkabel en de Mauritsklinieken. Zij kwam Karin een aantal jaar geleden parttime versterken. Samen vormen zij een gastvrij, kundig en gezellig team.

Karin Leemans-van Rattingen en Nathalie Alewijnse
office management Van Ede & Partners

Waarom zijn jullie verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Karin: Ik ben naar Van Ede & Partners gekomen omdat ik voor een bedrijf wil werken waar het gaat over mensen en hun persoonlijke ontwikkeling. Dit is de beste verandering geweest in mijn loopbaan. Mensen worden bij Van Ede & Partners in hun waarde gelaten, krijgen geen stempel opgedrukt. Zij kunnen hier volledig zichzelf zijn. Ik kwam indertijd vanuit een crisissituatie binnen. Ik was in één week mijn relatie, mijn huis én mijn baan verloren terwijl ik de zorg had voor mijn zoon. Ik voelde de grond onder mij wegzakken.  Ik heb mezelf hier kunnen herstellen en verder kunnen ontwikkelen maar ook heb ik door deze levenservaring meer inlevingsvermogen gekregen als het gaat over wat cliënten hebben meegemaakt als ze bij van Ede aankloppen. Ik heb veel geleerd van de ervaringen met cliënten en de gesprekken met collega’s. Ik ben bewuster gaan leven doordat ik meer nadenk over mijn leven, over de kernvragen die wij aan cliënten stellen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? Je ziet cliënten een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Ze komen vaak met een zware last binnen en maken dan een metamorfose mee, waardoor ze weer gaan geloven in zichzelf en in de wereld. Dat is mooi om te zien. Cliënten komen vaak aan het eind van het traject ons bedanken voor ons werk, daar kan ik ontzettend van genieten.

Nathalie:  Ik ben hier via een gemeenschappelijke kennis uit mijn netwerk terechtgekomen. Mijn wens was ergens te gaan werken waar de mens belangrijk is, dat miste ik bij vorige werkgevers Hier is oor voor elkaar, er wordt naar elkaar geluisterd. We zijn hier geen nummertje, je kunt jezelf zijn. Het contact met cliënten, variërend van een chit-chat tot inhoudelijk op hun traject geeft meerwaarde aan ons werk. Dat maakt ons echt onderdeel van het Van Ede team. Ik vind het leuk cliënten te ondersteunen in de organisatie van hun traject. Het is fijn om daarvoor waardering te krijgen. Ik vind het ook een voorrecht om op deze plek te werken. De groene en sportieve omgeving en vriendelijke sfeer in ons huis, dat is heel anders dan driehoog achter bij het Hollands Spoor. Daardoor voel je jezelf snel thuis, cliënten en ook ikzelf.

Wat is jullie rol binnen Van Ede & Partners Den Haag?

Wij zijn als office-management onderdeel van het hele Van Ede team. Onze brede ervaring,  belangstelling voor mensen en levenservaring komt hier volledig tot zijn recht. Wij ondersteunen cliënten en consulenten organisatorisch in hun traject en hun werk. Het is onze rol om de cliënt zich hier welkom en thuis te laten voelen. Wij zorgen ervoor dat het organisatorisch  soepel loopt, het huis netjes opgeruimd en gezellig is. Het is belangrijk dat op administratief gebied de cliënttrajecten zorgvuldig worden behandeld . Logistiek moet alles aanwezig zijn. Wij zijn de gastvrouwen voor de cliënten en de ondersteuners van onze collega’s.

Karin: Ik houd mij bezig met het samenstellen van de training- en workshopagenda. Ik plan en monitor de voortgang van cliënttrajecten. Ik ben verantwoordelijk voor het financiële proces en de administratie, het inrichten en onderhouden van het huis en het aansturen van het secretariaat. En, ik maak ook deel uit van het marketing team.

Nathalie: Wij zijn het eerste contact met de oriënterende cliënten als zij aan de telefoon informatie vragen. Wij zijn en voelen ons de ambassadeurs van onze organisatie. We ontvangen cliënten die zich willen voorbereiden op een volgende stap in hun loopbaan, voordat zij met onze vestigingsdirecteuren in gesprek gaan. Ik probeer iedereen zich welkom te laten voelen. Ik stel offertes en contracten op en communiceer met opdrachtgevers. Daarnaast beheer ik de agenda’s van onze directeuren en consulenten, verzorg diverse netwerkevenementen voor opdrachtgevers en (oud) cliënten en verzorg de inkoop van het pand aan de Klatteweg.

Wat is er voor nodig om jullie werk goed te doen?

Belangrijk in ons werk is dat wij inlevingsvermogen hebben in oriëntanten en  cliënten. We zijn geïnteresseerd, we kunnen goed luisteren, we zijn rustig en open.

Nathalie: Ik vind de persoonlijke benadering naar de cliënten heel plezierig. Ik bouw relaties met cliënten, die daar behoefte aan hebben. Ik voel me de spin in het web.

Karin: Er komen vele wegen naar ons toe. Er gebeurt zoveel op een dag. De kunst is om het overzicht goed in de gaten houden. We stellen de cliënt centraal.

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

Nathalie: We hadden een cliënt waarmee wij niet veel contact kregen, zij was afstandelijk naar ons. Dat komt ook wel eens voor. Uiteraard houden we daarmee rekening, want de cliënt staat centraal. Toen zij geland was en kwam afscheid nemen, waren we tot tranen geroerd door haar lieve woorden van dankbaarheid en waardering voor de manier waarop wij met haar zijn omgegaan. Zij was zo lief. Dat geeft ons een enorm goed gevoel.

Karin: Door de inspiratie van een cliënt ben ik in een nieuw leven gestapt. Een paar jaar geleden raak ik op een rustige vrijdag in gesprek met een cliënt. Zij vertelde mij over haar  ervaringen in de periode na het verliezen van haar baan, wat het met haar deed en hoe ze in die tijd nauwelijks tot actie kon komen.  Heel persoonlijk. Vrienden hadden haar gestimuleerd te gaan reizen en ze is alleen voor een lange tijd naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ik zat toen zelf niet lekker in mijn vel. Durfde geen stappen te nemen, maar door de gesprekken met haar ben ik ook alleen voor twee maanden naar Nieuw-Zeeland gereisd en inmiddels door alle ervaringen en inzichten weer helemaal gelukkig in het leven. Ik ontmoet haar nog met enige regelmaat en wij maken dan samen mooie wandelingen. Hoe je geïnspireerd kan raken door een cliënt, mooi hè! Ik ben haar eeuwig dankbaar en draag het ook graag uit naar anderen.

Wanneer beschouwen jullie je werk als succesvol?

Nathalie: Het gevoel dat je hebt als je je iets kan bijdragen aan de mensen die hier komen, dat je bijdraagt aan hun succes. Dat geeft veel voldoening. En natuurlijk ondersteunend zijn aan het team om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt.

Karin: Ik merk het als ik ‘s-morgens vroeg hier naar toe kom dat het goed voelt. Als ik hier blij naar toe ga, dan weet ik dat alles goed loopt. Dat is voor mij succes. Maar ook als cliënten landen, waar we met z’n allen, als team, aan hebben gewerkt. Het teamverband is ook heel belangrijk. Dat is ons succes. Het gevoel hebben ertoe te doen en bijdrage te kunnen leveren.

En, humor, dat is voor ons ook heel belangrijk. Als het even tegenzit is humor en relativeren belangrijk. Het kan best pittig zijn op het secretariaat. Vaak gaan we dan samen zingen, dat lucht op.

HET GAAT OM ZELFBEWUSTZIJN EN ZELFVERTROUWEN – Leo Zwart

door Derick Maarleveld


‘De “hartlijn” is de lijn die wordt gevormd door wat je drijft of motiveert, daar begint het allemaal mee. Dat moet in overeenstemming zijn met je talenten en met het werk dat je doet. Als je in die lijn blijft dan krijg je energie,  ga je fluitend naar je werk en kom je weer fluitend thuis.’ – Leo Zwart

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag Leo Zwart, psycholoog en consulent van de vestiging in Den Haag.

Leo studeerde psychologie en werkte als begeleider van veranderingsprocessen binnen onderwijsorganisaties. Hij was coach van directeuren en docenten binnen het basis- en voortgezet onderwijs en mediator bij spanningen en conflicten binnen onderwijsorganisaties.
Hij is als kinder- en jeugdpsycholoog ervaren in het onderzoeken van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Inmiddels is Leo al meer dan dertig jaar verbonden aan Van Ede & Partners als psycholoog en consulent.

Leo Zwart, directeur, psycholoog en consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Leo: In mijn werk als onderzoeker van leer- en gedragsproblemen bij kinderen vond ik het mooi om iets voor ze te kunnen betekenen. Geleidelijk aan is dat overgegaan in het werken met volwassenen. Het gedrag van mensen, wat hen bezighoudt, wat hun drijfveren en hun angsten zijn. Dan soort vraagstukken boeien mij.

Bij Van Ede & Partners is het iedere dag weer een feest cliënten te begeleiden bij vergroten van zelfinzicht en te zien dat ze weer met vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan. Het is mooi om iets voor ze te kunnen betekenen tijdens hun zoektocht. Dat is wat mij drijft, dat is waardevol voor mij. Mensen staan centraal in mijn leven, vroeger de kinderen en nu volwassenen.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Ik ben verbonden aan Van Ede & Partners als psycholoog en consulent. Eerst in Rotterdam en later in Den Haag, waar ik samen met Huib Bartels ook de directie vorm. Wij bezoeken de bedrijven om contacten met onze opdrachtgevers te onderhouden. Wij doen ook de intakegesprekken met cliënten. Intern ben ik ook verantwoordelijk voor het houden van Stand-van-Zaken gesprekken met de consulenten, om de begeleidingstrajecten van onze cliënten goed te kunnen volgen.  Daarnaast begeleid ik zelf ook cliënten als consulent.

De “hartlijn”

In eerste instantie voeren we intakegesprekken met oriëntanten. We bekijken dan hoe mensen hier binnenkomen. Wat is hun achtergrond? Wat is er gebeurd? Waaraan hebben ze behoefte? Vaak zijn het mensen die de dupe zijn geworden van een reorganisatie. Maar er komen ook mensen binnen die uit de “hartlijn” zijn geraakt. Dat is de lijn die wordt gevormd door wat je drijft, je motiveert, daar begint het allemaal mee. Dat moet in overeenstemming zijn met je talenten en dat moet kloppen met het werk dat je doet. Als je in die lijn blijft, dan houd je de energie vast en ga je fluitend naar je werk.

Ondernemen met je talenten

Wij adviseren onze cliënten te ondernemen met hun talenten en te onderzoeken wat hen motiveert. We zien hier vaak mensen binnenkomen, die uit de “hartlijn” zijn geraakt. Dan zijn ze al een tijdje energie aan het verliezen.  In de gesprekken met cliënten kijken we terug en wordt het vaak duidelijk, dat zij eerder hadden moeten weggaan bij hun werkgever, dat ze niet het juiste werk doen of dat ze niet passen binnen de bedrijfscultuur. Dat is soms best confronterend. Bij Van Ede zeggen we: ‘Alleen door kleur te bekennen kom je binnen’, met andere woorden je moet wel naar jezelf durven kijken om er achter te komen wat voor jou de juiste kleur is en wat je nodig hebt om je talent goed in te kunnen zetten.

De regie in eigen hand nemen

Wat wij in de kern doen, is cliënten weer in hun kracht zetten, hen bewust maken van hun talenten en het zelfvertrouwen vergroten of terugvinden. We stimuleren cliënten zelf de regie te nemen in hun leven. Niet overwegend handelen naar de verwachtingen van hun omgeving. Ze moeten zelf meer de “maat” durven zijn. Mensen zijn gevoelig voor wat anderen van hen vinden en gaan gedrag vertonen dat niet goed voor hen is. Ze gaan zich te veel schikken naar wat ‘moet.’ Naar de verwachtingen van anderen en naar hun eigen, vaak hoge eisen en verwachtingen. Daardoor voeren ze de druk op en raken tegenwoordig veel mensen burn-out. Dat heeft alles te maken met hoe je in je werk durft te staan. Dat vraagt om vertrouwen op basis van zelfinzicht. Ik zeg vaak tegen mensen: ‘Je mag wel wat milder en makkelijker zijn voor jezelf en niet zo kritisch’.

De rol van de psycholoog

In mijn rol als psycholoog voer ik gesprekken met cliënten nadat ze hun zelfanalyse hebben geschreven. Daarin zit onder andere hun biografie. Hoe zijn ze opgegroeid? Wat zijn hun waarden en normen? Opvattingen die ze van huis hebben meegekregen. Als psycholoog kijk  ik in die gesprekken naar wat hun kracht is, wat hun talenten en drijfveren zijn. Maar ook wat angsten en belemmeringen zijn om dingen niet te doen? Waar is het soms misgegaan? Hoe komt dat? Wat kunnen ze daarvan leren?

De meeste mensen komen hier om weer een baan te vinden of zijn op zoek naar zingeving. Wat wil ik nou eigenlijk graag, waaraan wil ik mij verbinden?  Maar daarnaast kijk ik naar de eventuele aandachtspunten voor de toekomst. Ik noem dat leerdoelen. Wat wil je vanuit het verleden veranderen? Bijvoorbeeld: sommige mensen willen assertiever worden, duidelijkheid scheppen in wat ze vinden, sommige willen zich kwetsbaarder op durven stellen of hun wijze van communiceren verbeteren. Dat doe ik door met cliënten op een open en eerlijke wijze te praten.  Wat ik denk, dat zeg ik ook. Dat gaat altijd in vertrouwen. Ik geef wat ik hoor en zie terug aan de client. Het is uiteraard aan de client om daar wel of niet iets mee te doen. De meesten staan daarvoor open en doen er ook iets mee.

Waarom staan cliënten voor jou open?

Ik stel mezelf kwetsbaar op in die gesprekken. Ik vertel ook vaak wat ik zelf heb meegemaakt en wat ik moeilijk vond. We zeggen bij Van Ede & Partners ‘De cliënt ben jezelf’. Met andere woorden ik heb van de gesprekken in al die jaren veel van mijn cliënten geleerd. Iedereen is natuurlijk anders, maar de patronen van denken en handelen waar mensen in terecht komen zijn vaak vergelijkbaar. Het is voor mij leerzaam en waardevol geweest dat ik inzage heb gehad in de levens van veel cliënten. De inzichten die ik daarmee heb verkregen, geef ik terug aan de cliënt. Ik fungeer dus als een gesprekspartner die zijn inzichten en ervaringen deelt, en zich ook kwetsbaar opstelt. Ik stel kritische vragen, altijd met de bedoeling om helderheid te scheppen en het zelfinzicht van de cliënt te vergroten. Het gaat altijd om samen te kijken hoe de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

De match tussen cliënt en consulent

Door de gesprekken over de zelfanalyse leer je de cliënt goed kennen en begrijp je wat hij nodig heeft. Samen met mijn collega Huib bekijken we dan welke consulent daar het beste bij past. We proberen die match zo zorgvuldig mogelijk te maken.  Als de cliënt dat anders ervaart dan stimuleren wij cliënten om dat vooral aan te geven zodat wij een andere, meer geschikte consulent kunnen zoeken. Wij zijn er om de cliënten te helpen en niet andersom. De relatie tussen cliënt en consulent moet goed zijn, er moet vertrouwen zijn. Dat is de beste basis om een traject succesvol te kunnen afronden.

Binnen Van Ede & Partners organiseren wij ook intervisie-sessies met de consulenten. Daarin bespreken we casuïstiek met elkaar om tot nieuwe inzichten te komen. Op deze manier blijven wij ons als consulenten ontwikkelen, waardoor we weer beter onze cliënten kunnen begeleiden.

Haken cliënten ook weleens af na de gesprekken met de psycholoog?

Nee, dat komt eigenlijk niet voor. Wel komt het voor dat ze na de gesprekken die ik als psycholoog met ze heb gevoerd, vragen of ik ook hun consulent wil zijn. Soms doe ik dat, maar in de regel koppel ik de cliënt aan een van mijn collega-consulenten.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een van mijn eerste cliënten was een vrouw van in de veertig. Ze werkte voor een organisatie die mensen in nood begeleidt, een organisatie zoals bijvoorbeeld Eurocross. Mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden gestrand zijn, meestal in het buitenland. Ze kwam bij Van Ede & Partners in het kader van loopbaanontwikkeling. Ze wist precies wat ze wilde, namelijk een leidinggevende rol in een Ronald McDonald Huis. Ze was onzeker of ze wel leiding kon geven want dat had ze nog nooit gedaan. Tijdens de gesprekken werd echter duidelijk dat ze onder de meest moeilijke omstandigheden beslissingen kon nemen en dingen wist te regelen.

 Ik liet haar inzien dat het begeleiden van gestrande mensen in het buitenland een zekere mate van leiderschap en ondernemendheid vergt. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Vervolgens gaf ik haar het advies om een paar Ronald McDonald Huizen te bezoeken en netwerkgesprekken te voeren met de directeur. Ze ging onderzoeken wat er binnen een dergelijke organisatie speelt en wat ervoor nodig is om leiding te kunnen geven. Al heel snel deed zich een vacature voor bij een ziekenhuis in Amsterdam. Daar moest een soort Ronald McDonald Huis worden opgezet. Tijdens het sollicitatiegesprek kon ze er enthousiast over vertellen en werd ze op basis van haar kennis en inzicht aangenomen. Dit maakt duidelijk hoe netwerken de cliënt kan helpen om zich goed voor te bereiden op een sollicitatie. Terugkijkend was de crux dat ze er vertrouwen in kreeg dat ze leiding kon geven in moeilijke situaties.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Kijk eens naar de maatschappij wat voor zaken daar spelen en waar jij van denkt dat je er iets mee hebt. Er zijn veel mensen die iets willen doen voor het maatschappelijk nut, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs. Vaak hebben die mensen daarvoor niet de juiste opleiding. Ik stimuleer hen om te onderzoeken wat er in die sectoren allemaal voor werk is dat wellicht ook past bij hun achtergrond. Zo had ik onlangs iemand die graag iets met kinderen wilde doen, echter zonder specifieke opleiding. Ze kon wel goed regelen en organiseren, hetgeen binnen de jeugdzorg van groot belang is. Ga dan eens praten binnen zo’n sector, ga eens bekijken wat er allemaal te doen is. Waar zitten organisaties mee en waaraan zou jij kunnen bijdragen? Probeer erachter te komen wat je met jouw talent daar kunt doen. Maak de vertaalslag waar organisaties behoefte aan hebben en probeer dat in een aanbod te verwoorden. Veel cliënten vinden dat moeilijk. Wij begeleiden hen in die zoektocht.

Wilt u meer weten over Leo Zwart en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!