WEES ONBEVANGEN, STEL JE OPEN EN LAAT JE VERRASSEN – Rogier Huffnagel

Door Derick Maarleveld

‘Als consulent dragen wij geen waarheid over de ander, wij helpen door te bevragen en te reflecteren de waarheid in de ander geboren te worden.’ – Rogier Huffnagel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Rogier Huffnagel, consulent van de vestiging in Den Haag.

Rogier Huffnagel begeleidt al meer dan achttien jaar als executive en transition coach top executives en professionals. Hij brengt mensen bij hun talent om hun eigen maat en waarde te kennen en hun unieke pad te volgen. Hij verbindt mens met professie, zakelijkheid met ziel en nieuwe horizonnen met vervulling en vitaliteit. Hij organiseert masterclasses met thema’s als ‘Persoonlijk en Professioneel Leiderschap’, ‘De lenige professional’, ’Onderzoek van onszelf; de kracht van zelfreflectie’ en ‘Vrij zijn en inspiratie’.

drs. Rogier Huffnagel, consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Rogier: Mijn belangrijkste band met Van Ede & Partners is met het gemeenschappelijke gedachtegoed. Dat is dat wij de hele mens in zijn professie onder de loep nemen. Wij helpen mensen die in een transitie zitten inzicht in zichzelf te krijgen en dat inzicht om te zetten in acties. De verbinding van het spiritueel gewortelde gedachtegoed met de praxis, het doen, vind ik heel mooi.

Wat versta jij onder de hele mens?

In het Westen hebben we een wat eenzijdige manier van kijken naar onszelf. Alsof wij alleen ons denkvermogen zouden zijn, onze mentale kant. Natuurlijk speelt ons denkvermogen een grote rol in ons leven, maar we zijn meer dan alleen maar mentaal. We zijn ook fysiek, we zijn gevoelsmensen, met emotionele intelligentie, en we zijn ook spirituele wezens. Spiritueel in die zin dat spiritualiteit voor mij het vermogen is om betekenis te geven aan wat ons overkomt en wat we doen. Juist die dimensie speelt een grote rol in ons werk bij van Van Ede & Partners, want we helpen mensen terug te kijken naar wat ze bereikt hebben in hun leven tot nu toe en dat van betekenis te voorzien. We helpen hen ook om vooruit te kijken om betekenis te vinden voor de volgende stap in hun leven.

Wat versta jij onder betekenis?

Betekenis heeft te maken met hoe iemand vindt dat hij bedoeld is in het leven, welke rol hij speelt in het leven, en hoe hij zijn ervaringen daarin een plek geeft. Hoe duidt hij wat hem overkomt en wat zijn rol daarin is? Welke plaats neemt hij in op aarde? De mate waarin men in staat is betekenis te geven aan zijn leven, is bepalend voor de mate van vervulling die men ontleent aan zijn leven. Het vermogen om betekenis te geven noemen we de spirituele intelligentie van de mens.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Mijn primaire rol is die van consulent en daarnaast geef ik de masterclass ‘Persoonlijk en Professioneel Leiderschap’. Ook ben ik lid van de maatschap en geef mede richting aan ons ondernemerschap. De masterclass bestaat uit drie dagen en is bedoeld om verdieping in het zelfonderzoek van de client te realiseren. Op de eerste dag onderzoeken we hoe onze geest, ons denkvermogen werkt, wat gebeurt daar allemaal. Als je bewust stappen wil maken in het leven, is het belangrijk om te begrijpen wat de rol van ons denkvermogen is. De tweede dag gaat vooral over het levensverhaal van de client. Wat zijn achievements en welk verhaal heeft hij ‘geconstrueerd’?  Op de derde dag onderzoeken we het professionele leiderschap, het professionele verlangen van de cliënt en hoe hij daaraan vorm geeft. De rode draad is ‘what make us tick’, wat motiveert en drijft hem? En aan de andere kant kijken we naar belemmerende denkbeelden om in vrijheid te doen wat het diepste verlangen vormt. In de masterclass ‘proeven’ de cliënten iets van zichzelf en krijgen inzicht in zichzelf.

Als consulent vind ik het mooi om ‘blanco’ met cliënten in gesprek te gaan, ik heb geen waarheid over een ander. Door het bevragen en reflecteren over en weer ontstaat er een energie tussen de cliënt en mij die inzichten kunnen geven voor de cliënt en ook voor mijzelf. Ik leer ook van de cliënt. We leren over en weer van elkaar.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

In een masterclass ontdekte een cliënt dat hij enorme belemmeringen in zichzelf ervaart. Hij ervaarde dat als een muur en die wilde hij afbreken. Die muur bestaat uit denkbeelden die deze cliënt heeft. Die denkbeelden worden gevormd door zijn eigen gedachten en die gedachten kun je niet pakken, die kun je niet afbreken. Die muur is dus virtueel in de ‘mind’ van deze cliënt en zolang de cliënt denkt dat deze muur bestaat zal deze moeten worden afgebroken. Maar zodra de cliënt beseft dat de muur bestaat uit zijn eigen denkbeelden, dan kan hij heel snel het idee van een muur loslaten. Gedachten komen en gaan. Als de cliënt zich realiseert dat hij zijn gedachten kan loslaten dan zal de muur, zijn belemmerende gedachten, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat moet de cliënt zelf wel willen. ‘A thought is harmless until you believe it.’ Een belemmerende gedachte kun je heel snel loslaten, als je dat zelf wil.

Stel je komt een schemerige kamer binnen en in de hoek ligt een slang. Je schrikt en je wil weg rennen, maar snel doe je het licht aan en je ziet dat het geen slang is maar een stuk touw. Hoe lang doe je erover om te beseffen dat de slang eigenlijk een stuk touw is? Dat gaat in een splitsecond! Door het licht aan te doen krijg je en ander perspectief, een ander inzicht.

Toen deze cliënt begreep dat gedachten komen en gaan, en dat hij deze zelf kan loslaten, klaarde hij enorm op. Dit inzicht had direct een positieve impact hem. Hij liet zijn gedachten los en weg waren zijn belemmeringen. Dus het heeft zin om te reflecteren op je eigen denkbeelden, en zeker als ze je belemmeren. Je kunt je afvragen of dit soort belemmerende overtuigingen echt waar zijn en wie je zou zijn en wat je zou doen zonder deze overtuigingen.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?Wees onbevangen en stel je open. Cliënten komen hier allemaal met een vol hoofd met          gedachten en hebben allerlei verwachtingen. Die gevangenheid zit in onze mind. Als de cliënt zich open stelt voor nieuwe inzichten komen er nieuwe mogelijkheden. Wees onbevangen en laat je verrassen.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

Socrates zei eens: ‘Ik ben op zoek naar de waarheid, ik weet helemaal niks, daarom stel ik zoveel vragen. Ik ben een vroedvrouw, want door het stellen van vragen help ik de waarheid in de ander geboren worden.’ Deze uitspraak van Socrates is eigenlijk het motto voor iedere coach. Wij dragen geen waarheid over de ander, wij helpen door te bevragen en te reflecteren de waarheid in de ander geboren te worden.

Wilt u meer weten over Rogier Huffnagel en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… van financieel manager naar B-tje anders.

Business Haaglanden, augustus 2019

Hij is al meer dan 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. Aanvankelijk commercieel, later ook verantwoordelijk voor een aantal medewerkers. Knoeperhard gewerkt met mooie resultaten, maar dat geeft geen voldoening meer. Hij vindt zijn werk niet meer leuk en heeft moeite zichzelf te motiveren. Hij mist iets, maar wat is dat dan?

Lees verder

NEEM VOLDOENDE TIJD VOOR ZELFREFLECTIE – Anjo Middel

Door Derick Maarleveld

‘Wij helpen mensen weer de zin in hun werk te laten voelen. Wat vinden zij belangrijk, wat vinden zij zinvol? Geen abstracte verhalen, maar we geven het samen vorm door deze zin concreet in werk te vertalen. Wat doe je ermee?’ – Anjo Middel

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Anjo Middel, psycholoog en consulent van de vestiging in Den Haag.

Anjo studeerde Arbeids- & Organisatie-psychologie en werkte zowel in de overheid (Politie, Ministeries) en in dienstverlening (banken en verzekeraars), als ook voor een commerciële omgeving (retail).  Zij is een bevlogen en gecertificeerde loopbaanprofessional en ervaren trainer met een sterke focus op de ontwikkeling van mensen in hun eigenheid, waardoor inspiratie, echtheid en effectiviteit hand in hand kunnen gaan in hun werk. Haar persoonlijke inspiratie vindt zij in de verbinding tussen bezieling en zakelijke effectiviteit. Anjo is al meer dan tien jaar verbonden aan Van Ede & Partners als psycholoog en consulent en heeft daarnaast haar eigen praktijk: AMP Consultancy.

drs. Anjo Middel, psycholoog en consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Anjo: Het gedachtegoed van Van Ede & Partners ervaar ik als uitermate actueel in de huidige tijd, waarin veel gebeurt op de arbeidsmarkt. Er is gebrek aan bezieling, er zijn burn-outs en een toenemend aantal depressies. Dat is nog nooit is zo groot geweest.

Wij helpen mensen weer de zin in hun werk te laten voelen. Wat vinden zij belangrijk, wat vinden zij zinvol? Geen abstracte verhalen, maar we geven het vorm door deze zin concreet in werk te vertalen. Wat doe je ermee? Hoe handel je vanuit wat jij waardevol en zinvol vindt? Door te handelen vanuit de waarden van de client en vanuit wie de client is. Wij werken vanuit congruentie tussen hoofd, hart en buik. Rationaliteit, emotionaliteit en handelen. Dingen waarover je nadenkt, het rationele, ook dingen waar je van houdt, waar je affiniteit ligt, waar je bezieling ligt. Maar ook wat je ermee doet, hoe je er een bestemming aangeeft, die bij jou past. Dat kan werk zijn maar ook andere zaken in het leven.

Mijn drijfveer is een bijdrage te leveren aan mensen, die geen bezieling meer voelen of nooit hebben gehad, hun bezieling weer terug te krijgen. Ik zie vaak mensen met doffe ogen binnen komen, zij zijn hun bezieling kwijt, ze hebben geen zin meer, ze zijn moe, voelen zich mat en vertellen vaak dat ze het gevoel hebben geleefd te worden, geen pro-actieve keuzes (meer) te maken en handelen volgens de automatische piloot. Dan gaan we met ze aan de slag in deze mooie omgeving. Dat omkeren, het hervinden van hun bezieling en hun persoonlijke eigenwaarde vind ik mooi. Ze krijgen dan die mooie glimmers in hun ogen.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Ik beweeg en ontwikkel me graag, ik doe graag nieuwe dingen naast elkaar, ik leer graag,  wil me blijven ontwikkelen. Dat is ook zichtbaar in mijn werk bij Van Ede & Partners. Ik heb verschillende rollen bij Van Ede & Partners, hier in Den Haag en ook landelijk. Ik ben voorzitter van de landelijke psychologenoverleg, lid van de selectiecommissie voor nieuwe consulenten en psychologen. Ik organiseer de leergang voor nieuwe collega’s. Verder ben ik trainer van de profiel – en de campagnetraining. Ik ontwikkel regelmatig nieuwe trainingen, ben mentor voor nieuwe collega’s, begeleid hen in hun nieuwe leren. Dat laatste is ook heel leuk om te doen, te sparren met  nieuwe collega’s, daar leer ik ook weer van. Dit alles naast mijn begeleidende rol als psycholoog en consulent, hier in Den Haag en ook in Zeist.

De rol van de psycholoog

In mijn werk zie en spreek ik veel mensen, waardoor ik snel hun blinde vlekken kan zien en  benoemen. Ik adviseer ze om stapje voor stapje de goede richting in te gaan. Bijvoorbeeld als een client de ambitie heeft om over te stappen in een nieuwe rol of naar een nieuwe sector, dan zien zij vaak op tegen zo’n grote stap en denken dat gaat me toch niet lukken. Ik stimuleer hen dan toe te werken naar hun doel door kleine en vooral haalbare stapjes te zetten. Geen grote doelstellingen ver weg, maar kleine concrete stapjes. Wat zou je vanmiddag al kunnen doen? Heel praktische stappen in het hier en nu, in de richting waar de client naar toe wil. Kleine successen creëren, daar gaat het vaak om. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen in die nieuwe richting. Dat geeft vertrouwen en maakt een overstap naar een nieuwe rol of sector veel gemakkelijker. Dat is typerend voor mijn werkwijze.

De rol als psycholoog ligt het dichtst bij mij, met name de 1-op-1 gesprekken met mijn cliënten. Het mooie is het vertrouwen dat je geeft én krijgt, waardoor er van alles kan gebeuren, er allerlei openingen ontstaan die ik zelf soms ook niet voor mogelijk houd. Door een grondige voorbereiding, door vragen te stellen, door mijn kennis en ervaring, maar ook door mijn intuïtie in te zetten, stel ik mij open voor de ander, waardoor er allerlei mooie dingen kunnen gebeuren.

De ontmoetingen met al die verschillende mensen, de diversiteit van al deze rollen, het schakelen van de ene naar de andere rol, dat  maakt mijn werk heel boeiend.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een ondernemer was failliet gegaan. Hij kwam binnen met een rood hoofd van de stress. Hij liet mij zijn Cv zien en wilde mijn advies voor een sollicitatie die hij de volgende dag zou gaan doen. Hij had nog nooit gesolliciteerd en was enorm gespannen. Voor hem was dit een heel acuut en concreet probleem. Hij ging solliciteren op een rol die niet bij hem paste, waarvan ik zag dat hij daardoor niet gelukkig zou worden. Hij was altijd ondernemer geweest met de verantwoordelijkheid voor veel medewerkers. Hij solliciteerde op een rol als medewerker in een salesteam, een veel te kleine rol. Hij voelde een enorme urgentie. Hij had nog nooit gesolliciteerd en zijn Cv zag er niet zo goed uit.

Ik heb met hem gesproken over die urgentie. Was het wel nodig om zo snel te gaan solliciteren? Toen bleek dat hij meer tijd had dan hij zelf voelde. Ik adviseerde hem niet direct te gaan solliciteren, maar met mij een aantal gesprekken te doen, om al zijn opties eens rustig op een rijtje te zetten. Ik heb hem tot rust gebracht. Samen analyseerden wij waarom hij failliet was gegaan en kwamen tot de conclusie dat hij botte pech had gehad, mede door de crisis. Hij zat enorm met zijn ‘falen’ voor zijn gezin. Door onze gesprekken kreeg hij weer vertrouwen in zichzelf en zijn kunnen. Uiteindelijk is hij opnieuw gaan ondernemen in een andere branche en heeft een nieuw én succesvol bedrijf opgebouwd.

Een ander voorbeeld. Een cliënt van de UAF, de vluchtelingenorganisatie. Een vrouw uit Irak, een medisch analiste, zeer sociaal en intelligent. Ze sprak nog matig Nederlands. Ze was dankbaar voor de kans die ze in Nederland kreeg. Ze was zoekende en ‘eager’ om te leren. Samen onderzoeken we hoe Nederlanders tegen haar aankijken om haar zelfvertrouwen op te bouwen. Ze had iets innemends, ze had een enorme gunfactor. Via netwerkcontacten kwam ze in gesprek met mensen van een ziekenhuis en werd uitgenodigd om te solliciteren. Toen bleek ze ook nog eens zwanger te zijn. De selectiecommissie wilde haar graag hebben en dacht aan de langere termijn en bod haar toch die baan aan. Zij is inmiddels helemaal geïntegreerd in Nederland.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Neem voldoende tijd voor zelfreflectie. Heel veel cliënten komen in onrust en angst bij ons binnen, met een drive om zo snel mogelijk weer een baan te vinden. Dat is de grootste fout die je kunt maken, want vaak blijf je dan in het zelfde spoor doorgaan. Het spoor, waarin het niet goed ging. Het is belangrijk stil te staan bij de vraag waarom het fout ging in dat spoor en te onderzoeken of er ook andere mogelijkheden zijn. Er zijn vaak veel meer opties voor een nieuwe baan dan cliënten in eerste instantie denken.

Wat betekent succes in jouw werk bij Van Ede & Partners?

De client ben jezelf. Mijn ervaring is dat de trajecten waar ik zelf het meeste van leer, die voor mij inspirerend zijn, voor de cliënten het meest succesvol zijn. Door geïnspireerde gesprekken met cliënten ontwikkelen we samen, leren wij samen. Cliënten verbazen mij vaak door hun leervermogen en hun veerkracht om weer nieuwe stappen te zetten. Het is een soort gezamenlijke verwondering waarin we zitten, er gebeurt iets heel wezenlijks. Het is soms bijna magisch als mensen iets gaan doen wat ik van tevoren niet had kunnen voorspellen, waar zij zelf heel blij mee zijn. Daar kan ik heel blij van worden. Dit gebeurt bij veel cliënten, bij al onze consulenten. Binnen van Ede & Partners staan wij open voor nieuwe leerervaringen, waardoor wij collectief onszelf blijven ontwikkelen en daardoor beter onze cliënten kunnen begeleiden. Dat noem ik het collectief succes van Van Ede & Partners.

Wilt u meer weten over Anjo Middel en haar werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Plan B – Altijd een alternatief plan achter de hand houden

Business Haaglanden juli 2019

Na een mooie carrière bij een financiële instelling, met uiteindelijk een rol in de directe nabijheid van de raad van bestuur, overkomt het ook deze client. Hij raakt zijn baan kwijt. Het wegvallen van enkele bestuurders betekende ook het einde van zijn loopbaan. Een risico waarvan hij zich bewust was, maar dat hij eigenlijk altijd ontkend of weggestopt heeft. Zo gaat dat nu eenmaal, je bent druk aan het werk en hebt geen aanleiding om over de toekomst na de denken.

Lees verder

Kennismakingsbijeenkomst Van Ede & Partners Den Haag woensdag 19 juni 2019

Directeur Huib Bartels in de tuin van
Van Ede & Partners Den Haag

Toe aan iets nieuws? Een andere functie, misschien zelfs een hele andere baan? Of juist beter presteren in de geweldige baan die je hebt? Van Ede & Partners helpt hoger opgeleiden hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Wat is jouw toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt?

“Om te weten wat jouw toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt is moet je in de eerste plaats jezelf kennen”, aldus Huib Bartels, directeur van Van Ede & Partners. Van Ede is een bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching voor hoger opgeleiden: HBO+ en universitair denkniveau. “Onze cliënten zijn directeuren, beleidsmedewerkers, managers, maar ook inhoudelijk deskundigen en professionals. Eén van onze sterke kanten is dat wij ons heel erg richten op zelfinzicht: wat zijn je talenten? Wat kun jij de arbeidsmarkt bieden in deze fase van jouw loopbaan? Wat zijn je drijfveren, wat wil je betekenen en wat zijn je verlangens en ambities? Om daar zicht op te krijgen gebruikt Van Ede een uitgebreid programma van tests, gesprekken en groepsinterventies. “Je gaat dus zowel bij jezelf als bij anderen te rade en dat blijkt voor veel van onze cliënten heel verrijkend: te weten dat je er niet alleen voor staat, en gaandeweg ontdekken wat je nu ècht wilt in je werk, maar ook je privéleven. Op het moment dat je weet wat je bent en kunt, en weet wat je te bieden hebt, ben je dubbel zo effectief, zowel in de baan waar je al in zit, als in de baan waarnaar je wellicht op zoek gaat.” In de eindfase van het traject gaat de cliënt samen met Van Ede op zoek naar manieren om je toegevoegde waarde aan de buitenwereld te tonen.

Voor geïnteresseerden organiseert Van Ede en Partners op woensdag 19 juni van 16.00 – 18.30 uur een informele kennismakingsbijeenkomst op het kantoor in Den Haag.

Programma:
16.00 – 16.30 inloop & welkom
16.30 – 17.30 workshop “Effectief solliciteren en netwerken”
17.30 – 18.30 mogelijkheid tot individuele gesprekken en napraten

Meer informatie is te vinden op www.vanede-denhaag.nl. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor deze bijeenkomst uiterlijk 17 juni a.s. via denhaag@vanede.nl

Van Ede & Partners
Klatteweg 107
2597 KA Den Haag
070 3514011

HET GEVOEL ERTOE TE DOEN – Karin Leemans-van Rattingen en Nathalie Alewijnse

door Derick Maarleveld

‘Je ziet cliënten een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Ze komen vaak met een zware last binnen en maken dan een metamorfose mee, waardoor ze weer gaan geloven in zichzelf en in de wereld.’ – Karin Leemans-van Rattingen

‘Het gevoel dat je hebt als je je iets kan bijdragen aan de mensen die hier komen, dat je bijdraagt aan hun succes. Dan kan mijn dag niet meer stuk.’ – Nathalie Alewijnse

Karin en Nathalie vormen het kloppende hart van de Van Ede & Partners organisatie in Den Haag. Karin is al zeventien jaar als office manager verbonden aan Van Ede & Partners. Na haar loopbaan in de bancaire sector, bij handelsmaatschappijen en in de kunstwereld kwam deze allrounder naar Van Ede & Partners. Ook Nathalie werkte bij verschillende werkgevers, waaronder KPN, NLkabel en de Mauritsklinieken. Zij kwam Karin een aantal jaar geleden parttime versterken. Samen vormen zij een gastvrij, kundig en gezellig team.

Karin Leemans-van Rattingen en Nathalie Alewijnse
office management Van Ede & Partners

Waarom zijn jullie verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Karin: Ik ben naar Van Ede & Partners gekomen omdat ik voor een bedrijf wil werken waar het gaat over mensen en hun persoonlijke ontwikkeling. Dit is de beste verandering geweest in mijn loopbaan. Mensen worden bij Van Ede & Partners in hun waarde gelaten, krijgen geen stempel opgedrukt. Zij kunnen hier volledig zichzelf zijn. Ik kwam indertijd vanuit een crisissituatie binnen. Ik was in één week mijn relatie, mijn huis én mijn baan verloren terwijl ik de zorg had voor mijn zoon. Ik voelde de grond onder mij wegzakken.  Ik heb mezelf hier kunnen herstellen en verder kunnen ontwikkelen maar ook heb ik door deze levenservaring meer inlevingsvermogen gekregen als het gaat over wat cliënten hebben meegemaakt als ze bij van Ede aankloppen. Ik heb veel geleerd van de ervaringen met cliënten en de gesprekken met collega’s. Ik ben bewuster gaan leven doordat ik meer nadenk over mijn leven, over de kernvragen die wij aan cliënten stellen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? Je ziet cliënten een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Ze komen vaak met een zware last binnen en maken dan een metamorfose mee, waardoor ze weer gaan geloven in zichzelf en in de wereld. Dat is mooi om te zien. Cliënten komen vaak aan het eind van het traject ons bedanken voor ons werk, daar kan ik ontzettend van genieten.

Nathalie:  Ik ben hier via een gemeenschappelijke kennis uit mijn netwerk terechtgekomen. Mijn wens was ergens te gaan werken waar de mens belangrijk is, dat miste ik bij vorige werkgevers Hier is oor voor elkaar, er wordt naar elkaar geluisterd. We zijn hier geen nummertje, je kunt jezelf zijn. Het contact met cliënten, variërend van een chit-chat tot inhoudelijk op hun traject geeft meerwaarde aan ons werk. Dat maakt ons echt onderdeel van het Van Ede team. Ik vind het leuk cliënten te ondersteunen in de organisatie van hun traject. Het is fijn om daarvoor waardering te krijgen. Ik vind het ook een voorrecht om op deze plek te werken. De groene en sportieve omgeving en vriendelijke sfeer in ons huis, dat is heel anders dan driehoog achter bij het Hollands Spoor. Daardoor voel je jezelf snel thuis, cliënten en ook ikzelf.

Wat is jullie rol binnen Van Ede & Partners Den Haag?

Wij zijn als office-management onderdeel van het hele Van Ede team. Onze brede ervaring,  belangstelling voor mensen en levenservaring komt hier volledig tot zijn recht. Wij ondersteunen cliënten en consulenten organisatorisch in hun traject en hun werk. Het is onze rol om de cliënt zich hier welkom en thuis te laten voelen. Wij zorgen ervoor dat het organisatorisch  soepel loopt, het huis netjes opgeruimd en gezellig is. Het is belangrijk dat op administratief gebied de cliënttrajecten zorgvuldig worden behandeld . Logistiek moet alles aanwezig zijn. Wij zijn de gastvrouwen voor de cliënten en de ondersteuners van onze collega’s.

Karin: Ik houd mij bezig met het samenstellen van de training- en workshopagenda. Ik plan en monitor de voortgang van cliënttrajecten. Ik ben verantwoordelijk voor het financiële proces en de administratie, het inrichten en onderhouden van het huis en het aansturen van het secretariaat. En, ik maak ook deel uit van het marketing team.

Nathalie: Wij zijn het eerste contact met de oriënterende cliënten als zij aan de telefoon informatie vragen. Wij zijn en voelen ons de ambassadeurs van onze organisatie. We ontvangen cliënten die zich willen voorbereiden op een volgende stap in hun loopbaan, voordat zij met onze vestigingsdirecteuren in gesprek gaan. Ik probeer iedereen zich welkom te laten voelen. Ik stel offertes en contracten op en communiceer met opdrachtgevers. Daarnaast beheer ik de agenda’s van onze directeuren en consulenten, verzorg diverse netwerkevenementen voor opdrachtgevers en (oud) cliënten en verzorg de inkoop van het pand aan de Klatteweg.

Wat is er voor nodig om jullie werk goed te doen?

Belangrijk in ons werk is dat wij inlevingsvermogen hebben in oriëntanten en  cliënten. We zijn geïnteresseerd, we kunnen goed luisteren, we zijn rustig en open.

Nathalie: Ik vind de persoonlijke benadering naar de cliënten heel plezierig. Ik bouw relaties met cliënten, die daar behoefte aan hebben. Ik voel me de spin in het web.

Karin: Er komen vele wegen naar ons toe. Er gebeurt zoveel op een dag. De kunst is om het overzicht goed in de gaten houden. We stellen de cliënt centraal.

Vertel eens een mooie cliëntervaring?

Nathalie: We hadden een cliënt waarmee wij niet veel contact kregen, zij was afstandelijk naar ons. Dat komt ook wel eens voor. Uiteraard houden we daarmee rekening, want de cliënt staat centraal. Toen zij geland was en kwam afscheid nemen, waren we tot tranen geroerd door haar lieve woorden van dankbaarheid en waardering voor de manier waarop wij met haar zijn omgegaan. Zij was zo lief. Dat geeft ons een enorm goed gevoel.

Karin: Door de inspiratie van een cliënt ben ik in een nieuw leven gestapt. Een paar jaar geleden raak ik op een rustige vrijdag in gesprek met een cliënt. Zij vertelde mij over haar  ervaringen in de periode na het verliezen van haar baan, wat het met haar deed en hoe ze in die tijd nauwelijks tot actie kon komen.  Heel persoonlijk. Vrienden hadden haar gestimuleerd te gaan reizen en ze is alleen voor een lange tijd naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ik zat toen zelf niet lekker in mijn vel. Durfde geen stappen te nemen, maar door de gesprekken met haar ben ik ook alleen voor twee maanden naar Nieuw-Zeeland gereisd en inmiddels door alle ervaringen en inzichten weer helemaal gelukkig in het leven. Ik ontmoet haar nog met enige regelmaat en wij maken dan samen mooie wandelingen. Hoe je geïnspireerd kan raken door een cliënt, mooi hè! Ik ben haar eeuwig dankbaar en draag het ook graag uit naar anderen.

Wanneer beschouwen jullie je werk als succesvol?

Nathalie: Het gevoel dat je hebt als je je iets kan bijdragen aan de mensen die hier komen, dat je bijdraagt aan hun succes. Dat geeft veel voldoening. En natuurlijk ondersteunend zijn aan het team om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt.

Karin: Ik merk het als ik ‘s-morgens vroeg hier naar toe kom dat het goed voelt. Als ik hier blij naar toe ga, dan weet ik dat alles goed loopt. Dat is voor mij succes. Maar ook als cliënten landen, waar we met z’n allen, als team, aan hebben gewerkt. Het teamverband is ook heel belangrijk. Dat is ons succes. Het gevoel hebben ertoe te doen en bijdrage te kunnen leveren.

En, humor, dat is voor ons ook heel belangrijk. Als het even tegenzit is humor en relativeren belangrijk. Het kan best pittig zijn op het secretariaat. Vaak gaan we dan samen zingen, dat lucht op.

HET GAAT OM ZELFBEWUSTZIJN EN ZELFVERTROUWEN – Leo Zwart

door Derick Maarleveld


‘De “hartlijn” is de lijn die wordt gevormd door wat je drijft of motiveert, daar begint het allemaal mee. Dat moet in overeenstemming zijn met je talenten en met het werk dat je doet. Als je in die lijn blijft dan krijg je energie,  ga je fluitend naar je werk en kom je weer fluitend thuis.’ – Leo Zwart

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag Leo Zwart, psycholoog en consulent van de vestiging in Den Haag.

Leo studeerde psychologie en werkte als begeleider van veranderingsprocessen binnen onderwijsorganisaties. Hij was coach van directeuren en docenten binnen het basis- en voortgezet onderwijs en mediator bij spanningen en conflicten binnen onderwijsorganisaties.
Hij is als kinder- en jeugdpsycholoog ervaren in het onderzoeken van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Inmiddels is Leo al meer dan dertig jaar verbonden aan Van Ede & Partners als psycholoog en consulent.

Leo Zwart, directeur, psycholoog en consulent Van Ede & Partners

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Leo: In mijn werk als onderzoeker van leer- en gedragsproblemen bij kinderen vond ik het mooi om iets voor ze te kunnen betekenen. Geleidelijk aan is dat overgegaan in het werken met volwassenen. Het gedrag van mensen, wat hen bezighoudt, wat hun drijfveren en hun angsten zijn. Dan soort vraagstukken boeien mij.

Bij Van Ede & Partners is het iedere dag weer een feest cliënten te begeleiden bij vergroten van zelfinzicht en te zien dat ze weer met vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan. Het is mooi om iets voor ze te kunnen betekenen tijdens hun zoektocht. Dat is wat mij drijft, dat is waardevol voor mij. Mensen staan centraal in mijn leven, vroeger de kinderen en nu volwassenen.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Ik ben verbonden aan Van Ede & Partners als psycholoog en consulent. Eerst in Rotterdam en later in Den Haag, waar ik samen met Huib Bartels ook de directie vorm. Wij bezoeken de bedrijven om contacten met onze opdrachtgevers te onderhouden. Wij doen ook de intakegesprekken met cliënten. Intern ben ik ook verantwoordelijk voor het houden van Stand-van-Zaken gesprekken met de consulenten, om de begeleidingstrajecten van onze cliënten goed te kunnen volgen.  Daarnaast begeleid ik zelf ook cliënten als consulent.

De “hartlijn”

In eerste instantie voeren we intakegesprekken met oriëntanten. We bekijken dan hoe mensen hier binnenkomen. Wat is hun achtergrond? Wat is er gebeurd? Waaraan hebben ze behoefte? Vaak zijn het mensen die de dupe zijn geworden van een reorganisatie. Maar er komen ook mensen binnen die uit de “hartlijn” zijn geraakt. Dat is de lijn die wordt gevormd door wat je drijft, je motiveert, daar begint het allemaal mee. Dat moet in overeenstemming zijn met je talenten en dat moet kloppen met het werk dat je doet. Als je in die lijn blijft, dan houd je de energie vast en ga je fluitend naar je werk.

Ondernemen met je talenten

Wij adviseren onze cliënten te ondernemen met hun talenten en te onderzoeken wat hen motiveert. We zien hier vaak mensen binnenkomen, die uit de “hartlijn” zijn geraakt. Dan zijn ze al een tijdje energie aan het verliezen.  In de gesprekken met cliënten kijken we terug en wordt het vaak duidelijk, dat zij eerder hadden moeten weggaan bij hun werkgever, dat ze niet het juiste werk doen of dat ze niet passen binnen de bedrijfscultuur. Dat is soms best confronterend. Bij Van Ede zeggen we: ‘Alleen door kleur te bekennen kom je binnen’, met andere woorden je moet wel naar jezelf durven kijken om er achter te komen wat voor jou de juiste kleur is en wat je nodig hebt om je talent goed in te kunnen zetten.

De regie in eigen hand nemen

Wat wij in de kern doen, is cliënten weer in hun kracht zetten, hen bewust maken van hun talenten en het zelfvertrouwen vergroten of terugvinden. We stimuleren cliënten zelf de regie te nemen in hun leven. Niet overwegend handelen naar de verwachtingen van hun omgeving. Ze moeten zelf meer de “maat” durven zijn. Mensen zijn gevoelig voor wat anderen van hen vinden en gaan gedrag vertonen dat niet goed voor hen is. Ze gaan zich te veel schikken naar wat ‘moet.’ Naar de verwachtingen van anderen en naar hun eigen, vaak hoge eisen en verwachtingen. Daardoor voeren ze de druk op en raken tegenwoordig veel mensen burn-out. Dat heeft alles te maken met hoe je in je werk durft te staan. Dat vraagt om vertrouwen op basis van zelfinzicht. Ik zeg vaak tegen mensen: ‘Je mag wel wat milder en makkelijker zijn voor jezelf en niet zo kritisch’.

De rol van de psycholoog

In mijn rol als psycholoog voer ik gesprekken met cliënten nadat ze hun zelfanalyse hebben geschreven. Daarin zit onder andere hun biografie. Hoe zijn ze opgegroeid? Wat zijn hun waarden en normen? Opvattingen die ze van huis hebben meegekregen. Als psycholoog kijk  ik in die gesprekken naar wat hun kracht is, wat hun talenten en drijfveren zijn. Maar ook wat angsten en belemmeringen zijn om dingen niet te doen? Waar is het soms misgegaan? Hoe komt dat? Wat kunnen ze daarvan leren?

De meeste mensen komen hier om weer een baan te vinden of zijn op zoek naar zingeving. Wat wil ik nou eigenlijk graag, waaraan wil ik mij verbinden?  Maar daarnaast kijk ik naar de eventuele aandachtspunten voor de toekomst. Ik noem dat leerdoelen. Wat wil je vanuit het verleden veranderen? Bijvoorbeeld: sommige mensen willen assertiever worden, duidelijkheid scheppen in wat ze vinden, sommige willen zich kwetsbaarder op durven stellen of hun wijze van communiceren verbeteren. Dat doe ik door met cliënten op een open en eerlijke wijze te praten.  Wat ik denk, dat zeg ik ook. Dat gaat altijd in vertrouwen. Ik geef wat ik hoor en zie terug aan de client. Het is uiteraard aan de client om daar wel of niet iets mee te doen. De meesten staan daarvoor open en doen er ook iets mee.

Waarom staan cliënten voor jou open?

Ik stel mezelf kwetsbaar op in die gesprekken. Ik vertel ook vaak wat ik zelf heb meegemaakt en wat ik moeilijk vond. We zeggen bij Van Ede & Partners ‘De cliënt ben jezelf’. Met andere woorden ik heb van de gesprekken in al die jaren veel van mijn cliënten geleerd. Iedereen is natuurlijk anders, maar de patronen van denken en handelen waar mensen in terecht komen zijn vaak vergelijkbaar. Het is voor mij leerzaam en waardevol geweest dat ik inzage heb gehad in de levens van veel cliënten. De inzichten die ik daarmee heb verkregen, geef ik terug aan de cliënt. Ik fungeer dus als een gesprekspartner die zijn inzichten en ervaringen deelt, en zich ook kwetsbaar opstelt. Ik stel kritische vragen, altijd met de bedoeling om helderheid te scheppen en het zelfinzicht van de cliënt te vergroten. Het gaat altijd om samen te kijken hoe de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

De match tussen cliënt en consulent

Door de gesprekken over de zelfanalyse leer je de cliënt goed kennen en begrijp je wat hij nodig heeft. Samen met mijn collega Huib bekijken we dan welke consulent daar het beste bij past. We proberen die match zo zorgvuldig mogelijk te maken.  Als de cliënt dat anders ervaart dan stimuleren wij cliënten om dat vooral aan te geven zodat wij een andere, meer geschikte consulent kunnen zoeken. Wij zijn er om de cliënten te helpen en niet andersom. De relatie tussen cliënt en consulent moet goed zijn, er moet vertrouwen zijn. Dat is de beste basis om een traject succesvol te kunnen afronden.

Binnen Van Ede & Partners organiseren wij ook intervisie-sessies met de consulenten. Daarin bespreken we casuïstiek met elkaar om tot nieuwe inzichten te komen. Op deze manier blijven wij ons als consulenten ontwikkelen, waardoor we weer beter onze cliënten kunnen begeleiden.

Haken cliënten ook weleens af na de gesprekken met de psycholoog?

Nee, dat komt eigenlijk niet voor. Wel komt het voor dat ze na de gesprekken die ik als psycholoog met ze heb gevoerd, vragen of ik ook hun consulent wil zijn. Soms doe ik dat, maar in de regel koppel ik de cliënt aan een van mijn collega-consulenten.

Vertel eens een mooie ervaring met een cliënt?

Een van mijn eerste cliënten was een vrouw van in de veertig. Ze werkte voor een organisatie die mensen in nood begeleidt, een organisatie zoals bijvoorbeeld Eurocross. Mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden gestrand zijn, meestal in het buitenland. Ze kwam bij Van Ede & Partners in het kader van loopbaanontwikkeling. Ze wist precies wat ze wilde, namelijk een leidinggevende rol in een Ronald McDonald Huis. Ze was onzeker of ze wel leiding kon geven want dat had ze nog nooit gedaan. Tijdens de gesprekken werd echter duidelijk dat ze onder de meest moeilijke omstandigheden beslissingen kon nemen en dingen wist te regelen.

 Ik liet haar inzien dat het begeleiden van gestrande mensen in het buitenland een zekere mate van leiderschap en ondernemendheid vergt. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Vervolgens gaf ik haar het advies om een paar Ronald McDonald Huizen te bezoeken en netwerkgesprekken te voeren met de directeur. Ze ging onderzoeken wat er binnen een dergelijke organisatie speelt en wat ervoor nodig is om leiding te kunnen geven. Al heel snel deed zich een vacature voor bij een ziekenhuis in Amsterdam. Daar moest een soort Ronald McDonald Huis worden opgezet. Tijdens het sollicitatiegesprek kon ze er enthousiast over vertellen en werd ze op basis van haar kennis en inzicht aangenomen. Dit maakt duidelijk hoe netwerken de cliënt kan helpen om zich goed voor te bereiden op een sollicitatie. Terugkijkend was de crux dat ze er vertrouwen in kreeg dat ze leiding kon geven in moeilijke situaties.

Heb je een tip voor een potentiële cliënt?

Kijk eens naar de maatschappij wat voor zaken daar spelen en waar jij van denkt dat je er iets mee hebt. Er zijn veel mensen die iets willen doen voor het maatschappelijk nut, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs. Vaak hebben die mensen daarvoor niet de juiste opleiding. Ik stimuleer hen om te onderzoeken wat er in die sectoren allemaal voor werk is dat wellicht ook past bij hun achtergrond. Zo had ik onlangs iemand die graag iets met kinderen wilde doen, echter zonder specifieke opleiding. Ze kon wel goed regelen en organiseren, hetgeen binnen de jeugdzorg van groot belang is. Ga dan eens praten binnen zo’n sector, ga eens bekijken wat er allemaal te doen is. Waar zitten organisaties mee en waaraan zou jij kunnen bijdragen? Probeer erachter te komen wat je met jouw talent daar kunt doen. Maak de vertaalslag waar organisaties behoefte aan hebben en probeer dat in een aanbod te verwoorden. Veel cliënten vinden dat moeilijk. Wij begeleiden hen in die zoektocht.

Wilt u meer weten over Leo Zwart en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

WERK MOET VOLDOENING GEVEN – Huib Bartels

door Derick Maarleveld

‘Werk moet voldoening geven. Als dat niet zo is, dan loop je leeg en raak je burn-out. Om dat te voorkomen moet je werk doen waar je goed in bent. Wat je plezier geeft. Werk, dat meer energie geeft dan het kost.’ – Huib Bartels

In de reeks gesprekken met medewerkers van Van Ede & Partners spreek ik vandaag met Huib Bartels, directeur van de vestiging in Den Haag. Plaats van handeling is het mooie pand aan de Klatteweg in de lommerrijke wijk Duttendel.

Voordat Huib zich verbond aan Van Ede & Partners was hij advocaat en werkzaam in de verzekeringsbranche en de dienstverlenende sector (NS) als lijnmanager en directeur.

Naast zijn werk  voor Van Ede & Partners is hij ook werkzaam als searcher van non-executives (toezichthouders en commissarissen) bij het Nationaal Register. Deze ervaring is zeer waardevol voor zijn werk bij Van Ede & Partners.

Huib Bartels, directeur Van Ede & Partners Den Haag

Waarom ben jij verbonden aan Van Ede & Partners, wat is jouw drijfveer?

Huib: Ik vind het mooi om mensen te kunnen te helpen bij het vinden van een plek in de samenleving, waarin zij echt van toegevoegde waarde kunnen zijn, waarbij de client zelf ook een goed gevoel krijgt. Het is mooi te zien, dat de client weer krachtig kan deelnemen aan de samenleving. Dat geeft mijzelf overigens ook een goed gevoel. Ik doe mijn werk niet alleen voor de ander, maar ook voor mezelf. Door mijn werk voeg ik op mijn beurt ook weer waarde toe aan de samenleving. Eigenlijk helpen de client en ik elkaar. Dat is het mooie ervan, dat drijft mij. Als ik dat niet zo zou voelen, dan zou ik dit werk niet moeten doen.

Wat is jouw rol binnen van Ede & Partners Den Haag?

Ik heb een dubbele rol. Enerzijds ben ik consulent en begeleid ik cliënten. Anderzijds mag ik ook de vestiging leiden. Je moet dan denken aan acquisitie van nieuwe cliënten en het onderhouden van contacten met opdrachtgevers. Daarnaast werk ik aan de interne huishouding, zorgen dat we in het juiste pand zitten, dat het pand er goed uitziet. Het moet goed functioneren voor onze cliënten.

Ons pand is onderdeel van onze filosofie. Het pand is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij cliënten begeleiden. Dat is een bewuste keuze. De omgeving waarin wij begeleiden moet zodanig zijn, dat cliënten zich hier thuis voelen en dicht bij zichzelf kunnen zijn.

Het luistert heel nauw waar wij zijn gevestigd. Het is heel anders om hier op de rustige en groene Klatteweg te zijn gevestigd dan in een flatgebouw op driehoog achter. Dat zou niet passen bij onze filosofie. Deze natuurlijke omgeving geeft de client een heel ander gevoel. Zij moeten zich thuis voelen, dicht bij zichzelf zijn, waardoor zij tot rust kunnen komen. De verbondenheid met de natuur helpt daarbij.

Zelf maak ik ook wel een wandeling met een client rondom het groene Klein Zwitserland. Dat alles om de client dicht bij zichzelf te laten komen, tot rust te laten komen. Wat dat betreft hebben wij hier een fantastische locatie.

De filosofie van Van Ede & Partners?

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens een rol heeft in de samenleving. Die rol is voorzien, is datgene wat je kan, dat kan je niet voor niks. Dat kan je om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Ieder mens heeft dus een talent. Dat geeft je dan ook een goed gevoel, omdat je iets doet wat je goed kan.

Ieder mens is uniek en wij stimuleren onze cliënten met hun eigen talent te ondernemen. Hun bestemming te vinden en daarmee een bijdrage aan het welzijn van de samenleving te leveren.

Dat voert terug op de school van de filosofie van Plato. Er zijn net zoveel talenten beschikbaar om tot een ideale samenleving te komen. Zover zijn we nog bij lange na niet. Wij zeggen: ‘begin dan maar bij jezelf om dat te doen waar je goed in bent.’ Waar jij voor bestemd bent, waar jij de talenten voor hebt gekregen. Doe daar iets mee en maak het verschil. Dat is onze filosofie.

Je bent een stukje in de grote puzzel

Het is vergelijkbaar met een grote puzzel, die we moeten proberen te leggen. We vormen allemaal een stukje in die puzzel. Waar jouw stukje in het geheel past, dat is best wel puzzelen. Waar vul je het gat op?  Dat kan ook veranderen in de loop der tijden. Het is een dynamische puzzel. Jouw stukje in die puzzel kan veranderen en past wellicht na verloop van tijd op een andere plek beter.

Voldoening

Er zijn mensen die dingen doen, omdat ze dat moesten van vroeger. Of, mensen doen werk, dat ze geleerd hebben, maar waar ze eigenlijk helemaal niet goed in zijn. Dat geeft geen voldoening. Doe datgene waarin je goed bent, dat je voldoening geeft. Dat is jouw immateriële inkomen, naast jouw materiele inkomen. Als je geen voldoening hebt in je werk, dan loop je leeg en raak je burn-out. Het gaat om voldoening, dat je werk je plezier geeft, dat het meer energie geeft dan het kost. Daardoor laadt je jouw batterij op. Dat is voldoening.

Vertel eens een mooie clientervaring?

Een client moest weg bij zijn bedrijf en was op zoek naar wat hij wilde gaan doen. Een hele aardige man, zocht zekerheid en was een beetje voorspelbaar. Hij had moeite met het schrijven van zijn zelfanalyse. Hij kon geen ‘achievements’ benoemen (red: prestaties waarop je trots bent). Toen heb ik hem gestimuleerd om letterlijk terug te gaan naar vroeger, naar zijn oorspronkelijke woonplaats.

Client ging terug naar zijn geboortedorp in Groningen. Hij liep door het dorp en opeens herinnerde hij zich dat hij vroeger altijd wegliep. Hij was nieuwsgierig om te weten wat achter de volgende hoek lag. Zo kwam hij een keer op een markt terecht en werd door een marktkoopman naar huis gebracht.

Deze herinnering gaf hem het inzicht, dat hij van nature heel nieuwsgierig is. Dat hij weer nieuwsgierig wil zijn in het leven. Dit was de inspiratie om iets anders te gaan doen. Hij heeft een andere baan gevonden en hij is ook leraar aardrijkskunde geworden.

Bijdragen aan het hervinden van die nieuwsgierigheid door deze client heeft mij veel voldoening gegeven. 

Heb je een tip voor een potentiele client?

Na een oriëntatiegesprek adviseer ik altijd om het gesprek te laten bezinken. Zodat client de tijd neemt om te bepalen wat hij/zij ervan vindt, hoe het voelt. Ik adviseer cliënten alleen een traject bij ons te doen als dat goed voelt. De client moet zelf kiezen. Je doet het voor jezelf, niet omdat anderen vinden dat je een traject moet volgen. Die eigen overtuigeng van de client is een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

Wanneer beschouw jij jouw werk succesvol?

Als de client haar puzzelstukje heeft kunnen leggen in de die hele grote puzzel. Haar bestemming heeft gevonden. Dat hoeft niet altijd een baan te zijn, dat kunnen ook andere activiteiten zijn. Ons werk is succesvol als de client tevreden is met deze bestemming. Vaak zeggen cliënten dat zij eerder dit traject bij ons hadden moeten doen, waardoor zij eerder hun puzzelstukje hadden ontdekt en hun plek in de puzzel hadden gevonden. Dat is mooi om te horen. Dat geeft mij weer voldoening. Wilt u meer weten over Huib Bartels en zijn werk bij Van Ede & Partners? Klik dan hier!

Carriere switch – van manager naar business consultant

Hij is een professional in de verzekeringswereld. Hij heeft voor diverse maatschappijen gewerkt. Hij heeft ervaring met marketing en (verander)management. Hij is een analyticus én een goede communicator. Hij neemt mensen mee naar het beoogde doel. Hij wil impact maken en een echte bijdrage leveren. Ook is hij politiek geëngageerd en heeft ambities. Hij wil op termijn wethouder of gemeenteraadslid worden. Hij wil zich verder ontwikkelen. Zijn werkgever ziet dat niet en geeft onvoldoende ruimte. Dat leidt tot spanning. Okay, dan ga ik weg. Maar wat dan?

Lees verder