30 september 2020 netwerkbijeenkomst – Anders verder

Op woensdag 30 september 2020 organiseert het VEP – Netwerk Den Haag haar tweede online netwerkbijeenkomst via Microsoft Teams. Het thema van deze sessie zal zijn: ANDERS VERDER – twee schrijvers over een wereld na corona:

Michael van Loenen, oprichter van YouBeDo.com (*) zal spreken over zijn bijdrage aan ANDERS VERDER: ‘Dienstbaar zijn voor mens en aarde.’

Stephan Ummelen, eigenaar van Waardengedreven (**) zal praten over: ‘Hamsters in een ratrace. Waarom er (waarschijnlijk) niks verandert na corona.’

Na een korte inleiding door beide schrijvers is er ruim tijd voor vragen en debat.

Het Programma:

16:50 – 17:00 uur –  Inloggen in de TEAMS meeting 
17:00 – 17:05 uur –  Opening en welkom, door Jan Maarten Bosch
17:05 – 17:15uur –   Inleiding door Michael van Loenen                      
17:15 – 17:25 uur –  Inleiding door Stephan Ummelen
17:25 – 18:00 uur –  Pannel discussie, vraag en antwoord sessie over beide boeken.

Boek: Anders Verder – 24 schrijvers over een wereld na corona

Dit boek is geschreven na jarenlang nadenken over het economisch systeem: hoe kan het beter, anders, met meer
betekenis worden ingericht?

Het is het resultaat van andere inzichten, opruiende ideeën, onbegaanbare paden, halsstarrig volhouden dat het anders kan, inspirerende aha-momenten en regelrechte eureka-gedachten.

Hoe zou het verder gaan met deze wereld, die zo maakbaar leek voor de coronacrisis? Vinden we een uitweg met een medicijn en pakken we daarna de oude draad weer doodleuk op? Of worden er ramen geopend naar een nieuwe wereld waarin welzijn de voorrang krijgt boven welvaart? Mensen hebben behoefte aan andere wegen, andere manieren, andere vormen om samen te leven en samen te zijn. Eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, inclusiever, liefdevoller. Een wereld die we ten diepste kennen en verlangen. Dit is een boek over een wereld na de crisis.

Met bijdragen van Jeroen Smit (inleiding) | Geert Degrande | Savitri Groag | Michael van Loenen | An Kramer | Martijn Raaijmakers | Ann Maes | Hans Stegeman | Arjan Broers | Geanne van Arkel | Stephan Ummelen | Anne Griet Brader | Ynzo van Zanten | Mischa Verheijden | Linda Modderkolk en Jur Koksma | Ralph Zebregs | Elke Leyman | Pieter Spinder | Shinta Oosterwaal | Martin Schuurman | Ilja Werkhoven | Kees Klomp | Sophie Wisbrun-Overakker | Ron van Es (eindredacteur) | Jan Bommerez (nawoord).

(*) YouBeDo.com
Bij YouBeDo.com geloven we een het systeem van delen. Een nieuwe geldstroom creëren die bij mens, dier en natuur terecht komt, waar het echt nodig is. Deze nieuwe geldstroom creëren we door boeken te verkopen. YouBeDo.com is de enige webwinkel voor boeken waarbij je tot 12% van elke aankoop kunt doneren aan project van een goed doel van jouw keuze. We hanteren daarbij dezelfde prijzen (wet op de boekprijs) als andere boekwinkels, dus doneren kost je niets!

(**) Waardengedreven
Waardendreven is een vrijdenkend bureau in het teken van organisatie waarden, betekenis en authenticiteit. Daarmee helpen we organisaties bij het versterken van hun cultuur en het vinden van een eigen weg in een veranderend werkklimaat. Ons moet je hebben als het gaat over visie, cultuur, verandering, en (interne) communicatie.

9 juni 2020 netwerkbijeenkomst – Bewust ondernemen

Op dinsdag 9 Juni 2020 organiseert het VEP – Netwerk Den Haag haar volgende bijeenkomst, dat wil zeggen, voor het eerst in haar bestaan online via Microsoft Teams.


“Post Corona: hoe kunnen bedrijven en organisaties bijdragen aan een veranderende samenleving”

Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transities aan de Erasmus Universiteit en Markward van der Mieden, ondernemer en spreker, zullen te gast zijn om over hun beider boeken te spreken. De inhoud was al actueel, en is het alleen maar meer geworden door de corona crisis. Na een korte inleiding door beide schrijvers is er ruim tijd voor vragen en debat.

Het Programma:

16:50 – 17:00 uur –  Inloggen in de TEAMS meeting 
17:00 – 17:05 uur –  Opening en welkom, door Jan Maarten Bosch
17:05 – 17:15uur –  Inleiding van zijn boek Omwenteling, door Professor Jan Rotmans                      
17:15 – 17:25 uur –  Inleiding van zijn boek Good Business, door Markward van der Mieden
17:25 – 18:00 uur –  Pannel discussie, vraag en antwoord sessie over beide boeken

Boeken

OMWENTELING – van mensen, organisaties en samenleving, Jan Rotmans

We bevinden ons in een tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen en instabiliteit. Hoe kunnen bedrijven en samenleving hierop inspelen? Wat betekent dit voor ons persoonlijke leven?

GOOD BUSINESS – Hoe je goed kunt doen door goed te doen, Markward van der Mieden

Het succes van bedrijven wordt steeds meer bepaald door de mate waarin zij een positieve impact hebben in het leven van klanten, medewerkers en de maatschappij. Maar hoe bouw je een business die positieve impact én winst maakt?

Terugblik

Dank aan gastsprekers Jan Rotmans en Markward van der Mieden en allen die mee hebben gepraat. 
We spraken over de transitie van individu, organisatie en maatschappij. “Vooruit naar vroeger’ zei Jan. “Gebruik je groeipropeller’ zei Markward. Op zoek naar waar jouw persoonlijke vervul model, het verdien model van een organisatie én het verbeter model voor de maatschappij samen vloeien. Wat geeft zin voor jou? Wat mis je in de wereld en zou dus wel eens jouw missie kunnen worden. Kom er eens over praten. Je bent van harte welkom bij Van Ede & Partners Den Haag.

Thema Events

Eén keer per kwartaal organiseert het VEP NETWERK DEN HAAG een themabieenkomst over één of meerdere van deze boeken voor (oud) cliënten, opdrachtgevers en relaties. Tijdens deze themabijeenkomsten zullen schrijvers en publicisten worden uitgenodigd om over hun werk te spreken.

19 maart 2020 themabijeenkomst – Bestemming Boardroom

LET OP: in verband met het COVID19 virus hebben wij besloten om de bijeenkomst op 19 maart niet door te laten gaan

Eén keer per kwartaal organiseert het VEP NETWERK DEN HAAG een themabieenkomst over één of meerdere van deze boeken voor (oud) cliënten, opdrachtgevers en relaties. Tijdens deze themabijeenkomsten zullen schrijvers en publicisten worden uitgenodigd om over hun werk te spreken.

De eerste themabijeenkomst zal op donderdag 19 maart 2020 plaatsvinden. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst die vanaf 18.00 uur hier zal plaatsvinden met aansluitend borrel en netwerken. De inloop is vanaf 17.30 uur en we eindigen rond 20.00 uur. Je aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 10 maart a.s. via denhaag@vanede.nl.