Online spreekuur Renée Barge Werken in de zorg

3 en 11 november 2020

Renée Barge is al jarenlang werkzaam in de zorg. Eerst als academisch medisch specialist in het LUMC, later als directeur patiëntenzorg. Vervolgens was zij van 2010-2019 lid van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis (Bronovo ziekenhuis en later Haaglanden Medisch Centrum). Daarnaast heeft zij ruime ervaring in toezicht in de zorg (ziekenhuis, revalidatiecentrum, gehandicapteninstelling en huisartsencoöperatie).

Renée spreekt regelmatig met cliënten van senior management, executive en non-executive niveau. Zij zien haar ervaring en netwerk in de zorg van toegevoegde waarde. In een individueel gesprek kun je je persoonlijke vragen over het werken in de zorg dan wel je kwalificaties voor het werken in de zorg met haar bespreken.

Het spreekuur vindt online plaats en duurt maximaal een uur. Voor een gesprek met Renée wordt 1 uur van de consulenturen afgeboekt.

Mocht je interesse hebben dan kun je, in overleg met je consulent, je inschrijven op denhaag@vanede.nl. Na ontvangst van je inschrijving stemmen we de datum en tijd met je af en vragen we je ter voorbereiding op het spreekuur een mail met je vraagstelling sturen naar Renée Barge.